سوئیفت چیست؟

تاثیر تحریم سوئیفت بر فعالیت بانک های ما چیست ؟ صدور بیانیه لوزان و نوید رفع تحریم های بین المللی تاثیرات مثبتی در بازار پولی…

ادامه مطلب