خلاقیت در مذاکره

مترجم:سرکارخانم مریم مرادخانی منبع: management-issues «رابرت فراست» شاعر آمریکایی معتقد بود که ایده‌های ما همانند دانه‌اند. به باور او «برای آنکه دانه‌ها بهتر به بار…

ادامه مطلب