بازار بدهی ایران

ایران امیدوار است تا بتواند صدها میلیارد دلار برای ترمیم اقتصاد خود جذب کند. اما در ابتدای امر ایران باید بتواند نظر سرمایه‌گذاران خارجی را…

ادامه مطلب