اهمیت اتاق بازرگانی

اتاق‌ها مهم‌ترین رکن مشورت برای فعالان بخش اقتصادی و بهترین جایگاه برای پیگیری مطالبات این گروه است؛ اتاق در اقتصادهای آزاد که دولت نقش کمرنگی…

ادامه مطلب