هفته گذشته، برنج های آرژانتینی، اروگوئه ای، هندوستانی و تایلندی در بورس کالا عرضه شد.

به گزارش صدای اقتصاد برنج های وارداتی هفته گذشته هرچند کم، اما بالاخره به ارزش 1،618،400،000 تومان در تالار کشاورزی بورس کالا به فروش رسید. روز شنبه در اولین روز کاری هفته، 9 هزار تن ذرت دانه ای، 10 هزار تن شکرسفید، چهار هزار تن گندم دروم و 2330 تن برنج عرضه شد. از این میان، 520 تن شکرسفید کارخانه قند شیرین و 500 تن شکرسفید کارخانه قند نیشابور به قیمت 21 هزار ریال برای هر دو محموله ثبت شد.  علاوه بر این، 330 تن برنج طارم مازندران به قیمت پایه 56 هزار و 300 ریال به فروش رسید.

روز یکشنبه، در دومین روز هفته، 11 هزار تن شکرسفید، 9 هزار تن ذرت دانه ای، چهار هزار تن گندم دروم و دو هزار تن برنج وارداتی روانه تالار محصولات کشاورزی شد اما در این میان، 500 تن شکرسفید کارخانه امیرکبیر، 500 تن شکرسفید کارخانه قند شیرین و 500 تن شکر سفید شرکت کشت و صنعت دعبل در تالار کشاورزی به فروش رسید. به این ترتیب، این روز، روز شکر سفید بود و دیگر محصولات عرضه شده، به فروش نرسید.

در ادامه هفته، روز دوشنبه 15 تیرماه، 3300 تن برنج تایلند، سه هزار تن برنج آرژانتین، یکهزار تن برنج هندوستان و 1200 تن برنج اروگوئه در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران عرضه شد که از این مقدار، 500 تن برنج تایلند و 300 تن برنج آرژانتین مورد دادوستد قرار گرفت.

روز سه شنبه، آخرین روز کاری هفته گذشته، 11 هزار تن شکرسفید، 5650 تن ذرت دانه ای، 7100 تن برنج وارداتی و چهار هزار تن گندم دروم عرضه شد که طبق گزارش بورس کالا، 500 تن شکرسفید کارخانه قند شیرین، 500 تن شکرسفید شرکت کشت و صنعت دعبل، 500 تن شکرسفید کارخانه امیرکبیر و 40 تن شکرسفید کارخانه قند نیشابور مورد معامله قرار گرفت.

*آمار معاملات تالار کشاورزی بورس کالا (13 تا 16 اردیبهشت ماه)

نام کالا

تولید کننده

عرضه (تن)

قیمت پایه عرضه (ریال)

تقاضا (تن)

حجم معامله (تن)

ارزش معامله (هزار ریال)

تاریخ معامله

برنج وارداتی

هندوستان

100

28,440

0

0

0

1394/04/13

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/13

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/13

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/13

برنج طارم

مازندران

330

56,300

1,490

330

19,920,450

1394/04/13

شکر سفید

قند شیرین

5,000

21,000

520

520

10,920,000

1394/04/13

شکر سفید

قند نیشابور

5,000

21,000

500

500

10,500,000

1394/04/13

ذرت دانه ای

قزوین

2,000

7,000

0

0

0

1394/04/13

ذرت دانه ای

تهران

3,500

7,000

0

0

0

1394/04/13

ذرت دانه ای

تهران

3,500

7,500

0

0

0

1394/04/13

گندم دورم

کرمان

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/13

گندم دورم

فارس

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/13

گندم دورم

خوزستان

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/13

گندم دورم

کهکیلویه و بویر احمد

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/13

برنج وارداتی

هندوستان

100

28,440

0

0

0

1394/04/14

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/14

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/14

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/14

شکر سفید

دعبل

500

21,000

1,500

500

10,650,900

1394/04/14

شکر سفید

کارخانه امیرکبیر

500

21,000

1,425

500

10,606,300

1394/04/14

شکر سفید

قند شیرین

5,000

21,000

500

500

10,500,000

1394/04/14

شکر سفید

قند شیرین

0

21,000

20

20

420,000

1394/04/14

شکر سفید

قند نیشابور

500

21,000

0

0

0

1394/04/14

ذرت دانه ای

قزوین

2,000

7,000

0

0

0

1394/04/14

ذرت دانه ای

تهران

3,500

7,000

0

0

0

1394/04/14

ذرت دانه ای

تهران

3,500

7,500

0

0

0

1394/04/14

گندم دورم

کرمان

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/14

گندم دورم

فارس

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/14

گندم دورم

خوزستان

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/14

گندم دورم

کهکیلویه و بویر احمد

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/14

برنج وارداتی

هندوستان

100

28,440

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

هندوستان

100

28,440

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

آرژانتین

200

23,030

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

آرژانتین

1,000

23,030

300

300

6,909,000

1394/04/15

برنج وارداتی

آرژانتین

200

23,030

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

تایلند

300

18,550

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

تایلند

500

18,550

500

500

9,275,000

1394/04/15

برنج وارداتی

اروگوئه

200

23,030

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

اروگوئه

200

23,030

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

آرژانتین ـ اروگوئه ـ هندوستان

100

25,970

0

0

0

1394/04/15

شکر سفید

قند شیرین

5,000

21,000

1,500

1,500

31,500,000

1394/04/15

شکر سفید

قند نیشابور

5,000

21,000

100

100

2,100,000

1394/04/15

شکر سفید

قند نیشابور

0

21,000

100

100

2,100,000

1394/04/15

ذرت دانه ای

قزوین

2,000

7,000

0

0

0

1394/04/15

ذرت دانه ای

تهران

3,500

7,000

100

100

700,000

1394/04/15

ذرت دانه ای

تهران

3,500

7,500

0

0

0

1394/04/15

گندم دورم

کرمان

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/15

گندم دورم

فارس

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/15

گندم دورم

خوزستان

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/15

گندم دورم

کهکیلویه و بویر احمد

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/15

برنج وارداتی

هندوستان

100

28,440

0

0

0

1394/04/16

برنج وارداتی

هندوستان

100

28,440

0

0

0

1394/04/16

برنج وارداتی

آرژانتین

200

23,030

0

0

0

1394/04/16

برنج وارداتی

آرژانتین

200

23,030

0

0

0

1394/04/16

برنج وارداتی

آرژانتین

200

23,030

0

0

0

1394/04/16

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/16

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/16

برنج وارداتی

تایلند

100

28,440

0

0

0

1394/04/16

برنج وارداتی

اروگوئه

200

23,030

0

0

0

1394/04/16

برنج وارداتی

اروگوئه

200

23,030

0

0

0

1394/04/16

برنج وارداتی

آرژانتین ـ اروگوئه ـ هندوستان

100

25,970

0

0

0

1394/04/16

شکر سفید

دعبل

500

21,000

1,000

500

10,644,500

1394/04/16

شکر سفید

کارخانه امیرکبیر

500

21,000

1,200

500

10,623,300

1394/04/16

شکر سفید

قند شیرین

5,000

21,000

500

500

10,500,000

1394/04/16

شکر سفید

قند نیشابور

5,000

21,000

40

40

840,000

1394/04/16

ذرت دانه ای

قزوین

2,000

7,000

0

0

0

1394/04/16

ذرت دانه ای

تهران

3,500

7,500

0

0

0

1394/04/16

ذرت دانه ای

سمنان

150

7,000

0

0

0

1394/04/16

گندم دورم

کرمان

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/16

گندم دورم

فارس

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/16

گندم دورم

خوزستان

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/16

گندم دورم

کهکیلویه و بویر احمد

1,000

11,580

0

0

0

1394/04/16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.