بورس اوراق بهادار تهران بازار نقدی (زنده)

 
نام حجم ارزش بیشترین کمترین روز قبل
ح . کارتن‌ ایران‌ ۲,۶۶ M ۲,۹۰ B ۱,۱۰۰ ۱,۰۰۱ ۹۴۴
ح . سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۱,۰۰ M ۳,۱۰ B ۳۱۰ ۳۱۰ ۶۳
نساجی‌ بروجرد ۱۴,۹۲۳ ۶,۸۳ M ۴,۷۲۶ ۴,۵۰۱ ۳,۶۲۸
ح . مس‌ شهیدباهنر ۵,۴۲ M ۲,۷۰ B ۴۹۹ ۴۹۹ ۴۵۴
ح . رادیاتور ایران‌ ۲,۱۶ M ۵,۳۰ B ۲,۵۷۸ ۲,۳۰۰ ۲,۳۵۵
ح . نیرو محرکه‌ ۱,۰۶ M ۳,۲۳ B ۳۰۶ ۳۰۶ ۲۷۹
ح . سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۳,۶۰ M ۱,۱۶ B ۳۲۱ ۳۲۱ ۲۹۲
معادن‌ بافق‌ ۱۸۹,۵۴۵ ۵,۵۳ B ۲,۹۱۹ ۲,۹۱۹ ۲,۷۸۰
ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند ۱,۵۴ B ۹,۳۵ B ۶۲۴ ۵۹۰ ۵۶۸
ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۳۳ M ۶,۰۲ B ۲۵۸ ۲۵۸ ۲۳۵
لیزینگ ایرانیان ۲,۲۴ M ۳,۴۰ B ۱,۵۱۲ ۱,۵۱۲ ۱,۴۴۰
لبنیات‌ پاک‌ ۱۹۴,۵۹۵ ۱,۳۰ B ۶,۸۲۵ ۶,۸۲۵ ۶,۵۰۰
ایران‌ ترانسفو ۵,۲۵ M ۶,۷۳ B ۱۲,۸۱۶ ۱۲,۸۱۶ ۱۲,۲۰۶
پلاسکوکار ۳۲۲,۶۲۰ ۵,۶۹ B ۱,۷۶۴ ۱,۷۶۴ ۱,۶۸۰
پارس‌ دارو ۲۳۴,۱۴۰ ۳,۹۰ B ۱۶,۵۲۹ ۱۶,۵۲۵ ۱۵,۷۴۲
ح . ایران‌ خودرو ۱,۲۲ B ۱,۵۱ B ۱,۲۳۷ ۱,۱۳۰ ۱,۱۲۵
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۱,۶۴ M ۵,۷۰ B ۳,۴۸۷ ۳,۴۸۷ ۳,۳۲۱
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۹۵ M ۲,۱۳ B ۱,۰۹۳ ۱,۰۹۳ ۱,۰۴۱
مهندسی‌نصیرماشین‌ ۳۱۰,۹۵۰ ۱,۸۰ B ۵,۷۳۶ ۵,۷۳۶ ۵,۴۶۳
بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۵۳ M ۸,۷۰ B ۱,۹۱۲ ۱,۹۱۲ ۱,۸۲۱
صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱۵۲,۹۶۵ ۵,۹۷ B ۳,۹۰۹ ۳,۹۰۵ ۳,۷۲۳
ایران‌ خودرودیزل‌ ۳,۶۱ M ۴,۴۰ B ۱,۲۱۹ ۱,۲۱۹ ۱,۱۶۱
پارس‌سویچ‌ ۱۰۴,۲۰۹ ۷,۲۲ B ۶,۹۳۷ ۶,۹۳۷ ۶,۶۰۷
سایپا ۴,۰۷ M ۷,۲۰ B ۱,۷۶۷ ۱,۷۶۷ ۱,۶۸۳
شهد ۱۸۰,۰۵۶ ۷,۳۱ B ۴,۰۶۰ ۴,۰۶۰ ۳,۸۶۷
فنرسازی‌زر ۶۷۸,۲۷۹ ۱,۲۰ B ۱,۷۰۴ ۱,۷۰۴ ۱,۶۲۳
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۱,۲۰ M ۱,۷۰ B ۱,۴۵۲ ۱,۴۵۲ ۱,۳۸۳
شیشه‌ همدان‌ ۲,۷۲ M ۲,۱۵ B ۷,۹۱۴ ۷,۹۱۴ ۷,۵۳۸
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۹۷,۲۵۰ ۱,۳۰ B ۶,۵۶۷ ۶,۵۶۷ ۶,۲۵۵
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۱,۶۲ M ۲,۶۰ B ۱,۶۲۱ ۱,۶۲۱ ۱,۵۴۴
لیزینگ‌خودروغدیر ۱,۰۱ M ۲,۸۰ B ۲,۷۳۷ ۲,۷۳۷ ۲,۶۰۷
حفاری شمال ۲,۵۳ M ۱,۰۸ B ۴,۲۶۹ ۴,۱۶۸ ۴,۰۶۶
مس‌ شهیدباهنر ۴۴۳,۵۷۹ ۸,۰۳ B ۱,۸۱۱ ۱,۸۱۱ ۱,۷۲۵
پالایش نفت تبریز ۲,۲۰ M ۷,۵۳ B ۳,۴۲۱ ۳,۴۲۱ ۳,۲۵۹
ایران‌ تایر ۷۷۳,۷۵۰ ۲,۸۰ B ۳,۵۸۰ ۳,۵۸۰ ۳,۴۱۰
سایپاآذین‌ ۱,۰۱ M ۵,۲۶ B ۵,۱۸۱ ۴,۹۵۰ ۴,۹۳۵
بهنوش‌ ایران‌ ۱۲۰,۷۲۶ ۵,۹۷ B ۴,۹۵۰ ۴,۹۵۰ ۴,۷۱۵
مهرکام‌پارس‌ ۷۰۹,۲۷۱ ۱,۵۰ B ۲,۰۸۶ ۲,۰۸۶ ۱,۹۸۷
کابل‌ البرز ۲۷۴,۵۰۸ ۸,۱۵ B ۲,۹۷۱ ۲,۹۷۱ ۲,۸۳۰
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۶۸ M ۷,۸۶ B ۴,۶۷۸ ۴,۶۷۰ ۴,۴۵۶
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۶۰۹,۰۶۵ ۱,۴۰ B ۲,۳۱۹ ۲,۳۱۹ ۲,۲۰۹
تجارت الکترونیک پارسیان ۷۲۸,۶۸۲ ۲,۸۰ B ۳,۷۹۵ ۳,۷۹۵ ۳,۶۱۵
تهران‌ شیمی‌ ۵۳,۱۷۷ ۱,۷۰ B ۳۲,۸۷۳ ۳۲,۱۱۱ ۳۱,۳۰۸
قند لرستان‌ ۱,۱۰ M ۳,۹۰ B ۳,۵۴۳ ۳,۵۴۳ ۳,۳۷۵
رینگ‌سازی‌مشهد ۲۶۸,۴۵۲ ۸,۱۵ B ۳,۰۳۹ ۳,۰۳۹ ۲,۸۹۵
سیمان‌ارومیه‌ ۲۰۳,۲۴۱ ۸,۵۳ B ۴,۲۰۱ ۴,۱۹۸ ۴,۰۰۱
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۶۵۴,۳۰۵ ۶,۷۰ B ۱۰,۲۰۱ ۱۰,۱۵۰ ۹,۷۱۶
بانک صادرات ایران ۴,۰۲ B ۴,۳۳ B ۱,۰۷۷ ۱,۰۶۱ ۱,۰۲۶
بیمه ملت ۳,۳۶ M ۵,۳۰ B ۱,۵۶۳ ۱,۵۶۲ ۱,۴۸۹
حفاری شمال ۱,۳۰ B ۴,۴۹ B ۳,۴۶۰ ۳,۴۶۰ ۳,۳۲۱
کمک‌فنرایندامین‌ ۴,۳۸ M ۵,۲۰ B ۱,۱۸۳ ۱,۱۵۰ ۱,۱۲۷
کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱,۵۳ M ۴,۰۰ B ۲,۶۲۰ ۲,۶۲۰ ۲,۴۹۶
مخابرات ایران ۲,۰۰ M ۵,۸۳ B ۲,۹۱۶ ۲,۹۱۶ ۲,۷۷۸
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۴۲۲,۲۶۷ ۸,۴۷ B ۲,۰۰۸ ۲,۰۰۸ ۱,۹۱۳
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۳,۱۰ M ۶,۱۰ B ۱,۹۶۶ ۱,۹۶۶ ۱,۸۷۳
نیرو محرکه‌ ۵۰۸,۲۴۰ ۱,۳۰ B ۲,۵۵۸ ۲,۵۵۸ ۲,۴۳۷
سایپا دیزل‌ ۱,۸۶ M ۲,۸۰ B ۱,۵۲۴ ۱,۵۲۴ ۱,۴۵۲
گروه‌بهمن‌ ۳,۸۳ M ۹,۶۸ B ۲,۵۲۲ ۲,۴۸۲ ۲,۴۰۲
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳۴۴,۰۶۶ ۵,۷۷ B ۱,۶۷۷ ۱,۶۷۷ ۱,۵۹۸
سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۲,۵۶ M ۴,۳۰ B ۱,۶۷۷ ۱,۶۷۷ ۱,۵۹۸
ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲,۳۷ M ۶,۲۰ B ۲,۵۹۸ ۲,۵۳۲ ۲,۴۷۵
سیمان‌ کارون‌ ۱,۰۵ M ۳,۶۰ B ۳,۴۴۸ ۳,۲۰۱ ۳,۲۸۴
ایران‌ ترانسفو ۱,۱۲ M ۱,۴۰ B ۱۲,۵۲۵ ۱۲,۲۳۳ ۱۱,۹۲۹
زامیاد ۵,۸۰ M ۱,۰۷ B ۱,۸۵۰ ۱,۸۵۰ ۱,۸۱۶
آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۶۴۳,۳۶۰ ۱,۶۰ B ۲,۵۰۱ ۲,۴۵۱ ۲,۳۸۲
پالایش نفت بندرعباس ۲,۹۶ M ۱,۲۲ B ۴,۱۳۵ ۴,۰۱۰ ۳,۹۳۹
فولاد مبارکه اصفهان ۵,۰۹ M ۶,۰۰ B ۱,۱۷۸ ۱,۱۷۸ ۱,۱۵۵
فنرسازی‌خاور ۲۵۹,۴۴۳ ۸,۱۷ B ۳,۱۵۷ ۳,۱۱۰ ۳,۰۰۷
سرمایه گذاری دارویی تامین ۴,۹۶ M ۳,۰۰ B ۶,۰۴۷ ۶,۰۴۷ ۵,۹۲۹
سرمایه‌گذاری‌نیرو ۶۳۵,۳۷۰ ۸,۰۳ B ۱,۲۶۶ ۱,۲۳۰ ۱,۲۰۶
الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱,۸۹ M ۴,۸۰ B ۲,۵۵۸ ۲,۵۰۰ ۲,۴۳۷
پشم‌شیشه‌ایران‌ ۹۶۲,۴۷۴ ۷,۷۰ B ۷,۹۹۰ ۷,۸۳۹ ۷,۶۱۰
گلتاش‌ ۱,۰۷ M ۱,۳۶ B ۱۲,۷۳۲ ۱۲,۱۱۹ ۱۲,۱۲۶
ایران‌یاساتایرورابر ۵۷۱,۳۷۶ ۱,۲۰ B ۲,۰۷۵ ۲,۰۱۲ ۱,۹۷۷
زامیاد ۵,۲۲ M ۱,۱۴ B ۲,۱۹۶ ۲,۱۴۰ ۲,۰۹۲
کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱,۲۰ M ۱,۱۷ B ۹۷۶ ۹۶۹ ۹۳۰
پارس‌ خودرو ۴,۸۲ M ۶,۹۵ B ۱,۴۴۲ ۱,۴۰۷ ۱,۳۷۴
پست بانک ایران ۹,۰۱ M ۱,۵۴ B ۱,۷۱۰ ۱,۶۸۰ ۱,۶۲۹
سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳۹۵,۹۷۷ ۷,۰۲ B ۱,۷۷۸ ۱,۶۹۴ ۱,۶۹۴
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۲,۰۶ M ۴,۱۰ B ۲,۰۱۴ ۱,۸۹۱ ۱,۹۱۹
بانک‌پارسیان‌ ۲,۲۴ M ۳,۴۶ B ۱,۵۴۶ ۱,۴۹۱ ۱,۴۷۳
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۲,۰۷ M ۲,۴۰ B ۱,۱۶۷ ۱,۱۴۹ ۱,۱۱۲
کارتن‌ ایران‌ ۱,۰۵ M ۳,۲۰ B ۳,۰۹۷ ۲,۹۵۰ ۲,۹۵۰
ایران‌دارو ۳۹۳,۹۰۳ ۲,۱۰ B ۵,۴۲۸ ۵,۲۵۵ ۵,۱۷۰
لیزینگ رایان‌ سایپا ۶,۱۱ M ۱,۶۱ B ۲,۶۴۸ ۲,۵۵۱ ۲,۵۲۲
پارس‌ مینو ۶۰۵,۷۴۳ ۲,۴۰ B ۳,۹۱۴ ۳,۷۰۰ ۳,۷۲۸
لعابیران‌ ۲,۲۱ M ۵,۲۰ B ۲,۳۶۶ ۲,۲۹۹ ۲,۲۵۴
تراکتورسازی‌ایران‌ ۳,۶۱ M ۹,۳۰ B ۲,۵۷۷ ۲,۴۷۳ ۲,۴۵۵
چرخشگر ۷۰۶,۵۳۵ ۲,۴۰ B ۳,۳۶۴ ۳,۲۹۰ ۳,۲۰۴
ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱,۷۷ M ۲,۶۸ B ۱,۵۴۹ ۱,۴۴۸ ۱,۴۴۸
قند شیرین‌ خراسان‌ ۲,۳۱ M ۲,۶۳ B ۱۱,۳۴۷ ۱۱,۳۴۷ ۱۱,۱۰۳
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ۱,۴۱ M ۱,۶۰ B ۱,۱۴۱ ۱,۱۰۱ ۱,۰۸۷
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۵۲۴,۸۰۴ ۱,۵۰ B ۲,۸۷۸ ۲,۸۱۰ ۲,۷۴۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱,۰۸ M ۲,۱۷ B ۲,۰۰۵ ۱,۹۲۲ ۱,۹۱۰
مخابرات ایران ۲,۰۵ M ۵,۹۷ B ۲,۹۱۶ ۲,۷۵۰ ۲,۷۷۸
کربن‌ ایران‌ ۹,۱۱ M ۳,۶۲ B ۴,۰۰۰ ۳,۶۸۳ ۳,۸۱۰
دارویی‌ لقمان‌ ۷۴۸,۵۵۸ ۳,۰۰ B ۳,۹۹۶ ۳,۸۷۲ ۳,۸۰۶
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ ۴,۱۱ M ۴,۰۰ B ۹۷۰ ۹۴۰ ۹۲۴
فرآورده‌های‌نسوزآذر ۲,۵۱ M ۴,۳۰ B ۱,۷۱۰ ۱,۶۵۰ ۱,۶۲۹
صنایع‌ آذرآب‌ ۲,۲۵ M ۱,۰۱ B ۴,۵۳۲ ۴,۳۵۱ ۴,۳۱۷
پالایش نفت اصفهان ۲,۰۰ M ۴,۳۲ B ۲,۱۵۹ ۲,۱۵۹ ۲,۱۵۹
بیمه آسیا ۶,۷۶ M ۱,۰۷ B ۱,۵۹۸ ۱,۴۸۳ ۱,۵۲۲
صنایع‌جوشکاب‌یزد ۳۰۴,۲۰۴ ۳,۱۰ B ۱۰,۱۸۷ ۹,۸۰۵ ۹,۷۰۲
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۸,۱۸ M ۱,۲۲ B ۱,۵۰۱ ۱,۴۴۰ ۱,۴۳۰
صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۲,۱۸ M ۵,۰۰ B ۲,۳۰۶ ۲,۱۸۰ ۲,۱۹۷
بانک تجارت ۲,۳۱ B ۲,۸۸ B ۱,۲۵۶ ۱,۲۰۵ ۱,۱۹۷
افست‌ ۱,۵۳ M ۷,۰۰ B ۴,۵۹۲ ۴,۴۸۰ ۴,۳۷۴
کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۱۲۶,۰۸۴ ۴,۶۳ B ۳,۶۷۸ ۳,۶۷۸ ۳,۵۰۳
معادن‌منگنزایران‌ ۲۵۱,۸۵۰ ۴,۸۴ B ۱,۹۳۴ ۱,۸۸۹ ۱,۸۴۲
ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۸۶۲,۲۰۴ ۳,۲۰ B ۳,۷۵۰ ۳,۷۵۰ ۳,۷۴۰
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۶۱۹,۳۰۹ ۱,۵۰ B ۲,۴۳۳ ۲,۳۵۰ ۲,۳۱۸
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱,۹۳ M ۳,۰۴ B ۱,۵۸۲ ۱,۵۰۱ ۱,۵۰۷
پارس‌ خزر ۱۸۵,۹۸۲ ۲,۷۰ B ۱۴,۷۲۴ ۱۴,۲۵۰ ۱۴,۰۲۳
پالایش نفت بندرعباس ۱,۹۶ M ۶,۲۴ B ۳,۱۸۰ ۳,۱۸۰ ۳,۰۹۱
شیشه‌ و گاز ۸۷۱,۶۳۹ ۲,۷۰ B ۳,۱۳۸ ۳,۰۵۱ ۲,۹۸۹
ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۳,۴۲ M ۱,۵۰ B ۴۶۱ ۴۴۰ ۴۴۰
بانک سینا ۴,۰۷ M ۷,۱۵ B ۱,۷۷۰ ۱,۷۰۱ ۱,۶۸۶
پتروشیمی شازند ۴,۹۰ M ۲,۶۰ B ۵,۳۰۱ ۵,۳۰۱ ۵,۲۹۲
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۷۷۱,۲۷۳ ۱,۱۰ B ۱,۳۸۰ ۱,۳۷۹ ۱,۳۱۵
داروسازی‌زهراوی‌ ۷۵,۹۵۲ ۲,۰۰ B ۲۵,۷۶۴ ۲۵,۷۶۴ ۲۴,۵۳۸
پلی‌اکریل‌ ۲,۹۴ M ۱,۰۲ B ۳,۵۲۱ ۳,۳۹۵ ۳,۳۵۴
بانک انصار ۱,۷۸ M ۴,۸۱ B ۲,۷۱۹ ۲,۶۰۱ ۲,۵۹۰
چینی‌ ایران ۴۹۵,۲۶۷ ۱,۴۰ B ۲,۹۰۹ ۲,۸۲۶ ۲,۷۷۱
سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱,۰۹ M ۲,۶۳ B ۲,۴۲۶ ۲,۲۷۰ ۲,۳۱۱
پتروشیمی جم ۴,۰۰ M ۴,۰۰ B ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۹,۷۲۰
رادیاتور ایران‌ ۱,۱۴ M ۴,۴۰ B ۳,۹۲۲ ۳,۷۷۰ ۳,۷۳۶
بانک پاسارگاد ۲,۶۶ M ۳,۲۷ B ۱,۲۲۷ ۱,۲۲۷ ۱,۲۲۷
بانک تجارت ۴,۴۴ M ۴,۱۵ B ۹۳۵ ۹۳۵ ۹۲۱
داروسازی‌ کوثر ۹۰۳,۰۰۷ ۱,۹۰ B ۲,۰۷۵ ۲,۰۰۷ ۱,۹۷۷
معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲۱۸,۶۵۳ ۲,۸۰ B ۱۳,۱۸۸ ۱۲,۳۹۹ ۱۲,۵۶۰
بیمه پارسیان ۱,۵۱ M ۴,۲۰ B ۲,۸۳۰ ۲,۷۲۰ ۲,۶۹۷
پالایش نفت اصفهان ۳,۳۵ M ۱,۰۱ B ۳,۰۶۱ ۲,۸۹۰ ۲,۹۱۶
سایپاشیشه‌ ۱۷۹,۸۶۲ ۴,۰۸ B ۲,۲۶۹ ۲,۲۶۹ ۲,۱۶۱
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۰۲,۶۴۴ ۵,۸۴ B ۵,۶۹۸ ۵,۴۰۰ ۵,۵۰۱
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۳,۲۶ M ۹,۶۰ B ۲,۹۸۱ ۲,۸۲۰ ۲,۸۴۴
کارت اعتباری ایران کیش ۴,۲۰ M ۱,۵۲ B ۳,۶۷۶ ۳,۵۵۰ ۳,۵۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۳,۵۱ M ۱,۸۱ B ۵,۱۵۰ ۵,۱۵۰ ۵,۱۱۱
پالایش نفت تبریز ۱,۰۸ M ۳,۹۰ B ۳,۶۲۷ ۳,۶۲۷ ۳,۴۵۵
ح . محورسازان‌ایران‌خودرو ۵,۳۵ M ۱,۴۳ B ۲,۸۱۹ ۲,۵۰۰ ۲,۵۸۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۴,۸۰ M ۷,۸۰ B ۱,۶۴۸ ۱,۵۳۰ ۱,۵۷۰
خدمات‌انفورماتیک‌ ۴۱۳,۳۸۶ ۷,۲۰ B ۱۷,۴۱۳ ۱۷,۴۱۳ ۱۶,۵۸۴
گروه دارویی سبحان ۳,۰۰ M ۲,۱۰ B ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۶,۷۹۹
بانک ملت ۹,۵۷ M ۲,۲۰ B ۲,۳۲۲ ۲,۲۵۱ ۲,۲۲۸
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۲,۴۹ M ۳,۲۷ B ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰
سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۷,۴۴ M ۲,۹۷ B ۴,۰۵۰ ۳,۸۲۵ ۳,۸۵۸
بانک ملت ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۲۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۶,۵۶ M ۱,۶۹ B ۲,۶۱۷ ۲,۴۹۱ ۲,۴۹۳
بانک صادرات ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۲۶
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۲۵ M ۲,۵۱ B ۲,۰۲۳ ۱,۹۴۰ ۱,۹۲۹
بانک تجارت ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۰۳
شرکت ارتباطات سیار ایران ۱,۰۰ M ۳,۳۶ B ۳۳,۶۱۵ ۳۳,۶۱۵ ۳۳,۶۱۵
ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان ۳,۵۰ M ۲,۳۰ B ۶۸ ۶۴ ۶۲
ایرکا پارت صنعت ۳,۲۸ M ۷,۹۰ B ۲,۴۶۴ ۲,۳۵۰ ۲,۳۴۷
بیمه البرز ۱,۶۸ M ۲,۲۴ B ۱,۳۵۲ ۱,۲۵۰ ۱,۲۸۸
نفت‌ بهران‌ ۲,۶۷ M ۲,۱۹ B ۸,۲۱۳ ۸,۲۱۳ ۸,۲۱۳
محورسازان‌ایران‌خودرو ۸,۸۰ M ۳,۱۵ B ۳,۶۴۳ ۳,۴۱۵ ۳,۴۷۰
سیمان‌ تهران‌ ۲,۴۰ M ۵,۴۰ B ۲,۲۷۶ ۲,۱۱۱ ۲,۱۶۸
سیمان‌هرمزگان‌ ۱۸۹,۵۳۸ ۱,۱۰ B ۵,۸۶۹ ۵,۶۰۰ ۵,۵۹۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۱,۸۳ M ۲,۷۱ B ۱,۵۰۴ ۱,۳۹۰ ۱,۴۳۳
حمل‌ونقل‌توکا ۴,۷۲ M ۱,۶۳ B ۳,۵۱۴ ۳,۳۰۴ ۳,۳۴۷
کاشی‌ پارس‌ ۳۵۹,۲۴۳ ۲,۲۰ B ۶,۱۵۰ ۵,۹۳۶ ۵,۹۱۴
سیمان‌شاهرود ۱۳۲,۷۰۰ ۳,۱۵ B ۲,۳۷۶ ۲,۳۷۶ ۲,۲۶۳
تایدواترخاورمیانه ۵,۳۶ M ۳,۷۳ B ۷,۱۰۱ ۶,۷۳۰ ۶,۷۶۳
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۴۶۲,۳۹۳ ۱,۱۰ B ۲,۴۱۳ ۲,۳۶۱ ۲,۳۲۶
گروه مپنا (سهامی عام) ۹,۰۰ M ۸,۶۸ B ۹,۶۴۰ ۹,۶۴۰ ۹,۴۳۲
داده‌پردازی‌ایران‌ ۷,۶۲ M ۲,۰۶ B ۲,۷۶۵ ۲,۶۵۰ ۲,۶۳۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۹,۱۰ M ۱,۸۱ B ۱,۹۹۰ ۱,۹۹۰ ۱,۹۸۴
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۲,۰۰ M ۱,۴۴ B ۷,۳۷۱ ۶,۷۲۰ ۷,۰۲۳
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۵۳,۲۳۶ ۸,۶۴ B ۵,۷۲۸ ۵,۵۵۶ ۵,۵۰۱
فولاد آلیاژی ایران ۸,۵۸ M ۱,۳۳ B ۱,۵۸۹ ۱,۴۵۵ ۱,۵۱۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۶,۴۹ M ۱,۶۷ B ۲,۵۷۶ ۲,۵۷۶ ۲,۵۷۶
قند شیرین‌ خراسان‌ ۱۰۶,۷۸۶ ۱,۲۰ B ۱۱,۰۹۰ ۱۰,۷۰۰ ۱۰,۶۸۷
نفت‌ بهران‌ ۱,۳۷ M ۱,۳۵ B ۱۰,۰۷۸ ۹,۳۰۰ ۹,۵۹۹
فولاد مبارکه اصفهان ۱,۰۲ B ۱,۳۵ B ۱,۳۵۴ ۱,۲۵۱ ۱,۲۹۰
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۵۹,۰۱۴ ۱,۶۰ B ۱۰,۴۰۰ ۹,۹۰۰ ۹,۹۴۹
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۱,۰۱ M ۱,۴۰ B ۱,۴۵۰ ۱,۳۵۰ ۱,۳۸۶
گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۹۱۹,۱۲۵ ۱,۶۰ B ۱,۷۴۹ ۱,۶۸۱ ۱,۶۷۶
داروسازی‌ فارابی‌ ۳۲۴,۲۱۸ ۳,۹۰ B ۱۲,۲۹۰ ۱۱,۲۶۸ ۱۱,۷۰۶
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۳,۶۶ M ۷,۱۰ B ۱,۹۸۰ ۱,۹۰۴ ۱,۹۰۵
گروه مپنا (سهامی عام) ۳,۹۷ M ۳,۸۳ B ۹,۸۹۸ ۹,۳۵۰ ۹,۴۵۰
بانک پاسارگاد ۸,۷۱ M ۱,۱۷ B ۱,۳۷۷ ۱,۳۲۰ ۱,۳۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۱,۵۰ M ۳,۷۸ B ۲,۵۵۳ ۲,۴۵۲ ۲,۴۷۲
داروسازی‌ امین‌ ۳۱۹,۲۶۱ ۹,۸۰ B ۳,۱۳۸ ۳,۰۴۰ ۳,۰۱۶
بیمه دانا ۳,۹۳ M ۶,۴۰ B ۱,۶۷۸ ۱,۵۶۷ ۱,۶۰۹
صنعتی‌ بهشهر ۳,۳۹ M ۲,۹۴ B ۸,۹۷۵ ۸,۴۸۲ ۸,۵۴۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۳,۲۰ M ۸,۲۵ B ۲,۵۸۴ ۲,۵۴۰ ۲,۵۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱,۹۱ M ۱,۱۳ B ۶,۰۲۰ ۵,۷۰۲ ۵,۸۱۷
گروه‌ صنعتی‌ بارز ۶۵۶,۷۹۰ ۲,۷۰ B ۴,۱۰۰ ۳,۹۸۲ ۴,۰۰۴
سیمان فارس و خوزستان ۲,۳۸ M ۴,۴۰ B ۱,۹۰۰ ۱,۷۵۰ ۱,۸۲۵
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲,۱۳ M ۸,۴۰ B ۴,۰۷۳ ۳,۷۰۰ ۳,۸۸۰
سیمان‌ شرق‌ ۵,۲۳ M ۶,۵۰ B ۱,۲۷۹ ۱,۱۷۵ ۱,۲۲۳
سیمان‌ بهبهان‌ ۸,۸۵۲ ۱,۵۳ B ۱۷,۳۸۸ ۱۷,۳۱۰ ۱۶,۵۶۰
لنت‌ ترمزایران‌ ۴۸,۱۱۰ ۱,۷۱ B ۳,۵۶۶ ۳,۳۹۸ ۳,۳۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۶,۸۷ M ۱,۵۰ B ۲,۱۸۲ ۲,۱۸۲ ۲,۱۷۸
بانک خاورمیانه ۱,۷۱ M ۵,۵۱ B ۳,۲۹۶ ۳,۱۲۰ ۳,۱۶۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱,۱۰ M ۳,۴۰ B ۳,۱۲۰ ۳,۰۳۰ ۳,۰۶۰
پتروشیمی‌ خارک‌ ۴,۱۱ M ۵,۰۰ B ۱۲,۱۵۲ ۱۲,۱۵۲ ۱۲,۱۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان ۱,۷۴ M ۴,۶۸ B ۲,۷۱۹ ۲,۶۴۹ ۲,۶۴۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۳,۲۰ M ۹,۴۰ B ۲,۹۹۰ ۲,۸۵۰ ۲,۸۹۵
مارگارین‌ ۱,۴۲ M ۷,۵۰ B ۵,۳۰۰ ۵,۱۲۵ ۵,۱۹۹
ح. کارت اعتباری ایران کیش ۴,۱۱ M ۱,۰۵ B ۲,۶۵۰ ۲,۵۰۰ ۲,۵۲۳
فولاد امیرکبیرکاشان ۲,۱۴۱ ۱,۷۶ M ۸,۲۰۹ ۸,۲۰۹ ۸,۶۴۱
ایران‌ارقام‌ ۵,۹۳ M ۲,۱۲ B ۳,۶۸۰ ۳,۴۰۱ ۳,۵۲۴
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۱۸,۶۸۵ ۱,۳۰ B ۱۱,۴۰۰ ۱۰,۸۱۳ ۱۱,۱۶۸
نیروکلر ۲۱۴,۸۷۷ ۷,۰۷ B ۳,۳۳۹ ۳,۲۰۰ ۳,۲۵۱
پتروشیمی‌ آبادان‌ ۳۰۱,۰۲۱ ۷,۷۳ B ۲,۵۹۰ ۲,۵۰۱ ۲,۵۴۲
کیمیدارو ۱۴۴,۸۰۴ ۱,۰۰ B ۷,۱۹۰ ۶,۹۱۷ ۶,۹۱۵
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان ۹,۲۶ M ۱,۴۰ B ۱,۵۸۰ ۱,۴۵۲ ۱,۴۹۲
ایران‌ خودرو ۸۶۱,۶۲۷ ۲,۴۰ B ۲,۸۰۳ ۲,۸۰۳ ۲,۶۷۰
سیمان آرتا اردبیل ۱,۴۰۰ ۲,۳۸ M ۱۷,۰۳۲ ۱۷,۰۳۲ ۱۷,۹۲۸
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,۲۲ M ۶,۷۰ B ۱,۶۰۹ ۱,۵۴۴ ۱,۵۷۷
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۲,۷۰ M ۲,۴۸ B ۹,۲۰۰ ۹,۲۰۰ ۹,۱۵۴
گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۵۳۲,۰۷۶ ۱,۵۰ B ۲,۹۷۰ ۲,۷۷۰ ۲,۸۸۵
داروسازی‌ اکسیر ۵۰۴,۲۹۱ ۸,۱۰ B ۱۶,۵۰۰ ۱۵,۸۵۰ ۱۵,۹۱۴
صنایع‌شیمیایی‌سینا ۹,۴۴۷ ۹,۳۶ M ۹,۹۰۳ ۹,۹۰۳ ۹,۴۳۲
ح .گروه دارویی سبحان ۱۱۵,۴۲۰ ۶,۶۵ B ۵,۸۴۹ ۵,۶۷۰ ۵,۷۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین ۵,۳۷ M ۳,۴۴ B ۶,۶۸۴ ۶,۳۰۰ ۶,۳۶۶
سیمان‌سپاهان‌ ۱,۳۷ M ۱,۴۰ B ۱,۰۴۹ ۱,۰۰۰ ۱,۰۳۱
سیمان کردستان ۱۶۵,۰۴۵ ۲,۳۹ B ۱,۴۸۸ ۱,۴۳۰ ۱,۴۲۹
فیبر ایران‌ ۲۶,۰۰۰ ۷,۹۱ M ۳,۰۴۲ ۳,۰۴۲ ۲,۸۹۸
پتروشیمی مبین ۲,۵۶ M ۹,۳۱ B ۳,۶۷۰ ۳,۵۸۰ ۳,۶۱۰
پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۲۹,۰۰۰ ۶,۷۱ M ۲,۳۱۵ ۲,۳۱۵ ۲,۲۰۵
شرکت ارتباطات سیار ایران ۱,۱۴ M ۳,۷۷ B ۳۳,۸۰۰ ۳۲,۶۰۰ ۳۲,۸۴۳
سپنتا ۴,۷۳۱ ۵,۸۸ M ۱۲,۴۳۹ ۱۲,۴۳۹ ۱۱,۸۴۷
داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱,۶۰ M ۳,۰۰ B ۱۸,۷۴۵ ۱۸,۷۴۵ ۱۸,۴۶۸
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱,۲۶ M ۲,۸۶ B ۲,۳۲۰ ۲,۲۰۰ ۲,۲۵۲
نیروترانس‌ ۲۶,۲۶۵ ۱,۳۰ B ۵,۰۸۸ ۴,۹۰۲ ۴,۸۷۱
داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۹,۸۵۰ ۲,۶۶ B ۱۳,۵۰۰ ۱۲,۸۰۰ ۱۳,۲۴۱
صنایع‌ آذرآب‌ ۵,۰۰ M ۱,۹۵ B ۳,۹۰۰ ۳,۹۰۰ ۳,۹۰۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱,۱۲ M ۱,۴۰ B ۱,۳۱۰ ۱,۲۵۴ ۱,۲۷۲
نفت‌ پارس‌ ۱۰۴,۱۴۷ ۸,۹۱ B ۸,۷۲۰ ۸,۳۲۳ ۸,۴۴۶
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۴,۰۱۶ ۴,۵۰ M ۳,۲۰۸ ۳,۲۰۸ ۳,۰۵۶
سیمان‌ خزر ۲۳,۶۳۲ ۵,۶۲ M ۲,۴۱۵ ۲,۳۵۴ ۲,۳۰۰
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۴,۷۳ M ۸,۶۰ B ۱,۸۴۵ ۱,۸۰۰ ۱,۸۱۴
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۵۵ M ۵,۹۷ B ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۹,۵۹ M ۱,۳۴ B ۱,۴۴۰ ۱,۳۴۴ ۱,۳۹۶
گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۲۵,۲۳۰ ۷,۵۸ M ۳,۰۰۵ ۳,۰۰۵ ۳,۱۶۳
شهد ایران‌ ۱۸,۴۶۰ ۳,۴۶ M ۱,۸۸۱ ۱,۷۵۰ ۱,۷۹۲
ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱,۰۱ M ۷,۹۰ B ۸۰۸ ۷۵۵ ۷۷۸
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۴۷۴,۸۵۳ ۹,۱۸ B ۲,۰۲۷ ۱,۸۶۰ ۱,۹۳۱
نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۰,۹۱۱ ۴,۱۶ M ۳,۸۸۸ ۳,۷۲۰ ۳,۷۰۳
ح. صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۳,۵۰ M ۱,۰۱ B ۲,۹۰۰ ۲,۸۸۶ ۲,۸۸۰
کارخانجات‌داروپخش‌ ۱۳۵,۲۱۴ ۹,۴۶ B ۷,۰۴۰ ۶,۹۹۳ ۶,۹۷۹
تکنوتار ۱,۸۱ M ۳,۳۰ B ۱,۸۸۷ ۱,۷۵۰ ۱,۸۰۶
دارویی‌ رازک‌ ۴,۸۲۸ ۱,۶۴ B ۳۴,۲۹۹ ۳۲,۶۷۰ ۳۲,۸۴۵
جام‌دارو ۱,۹۲۷ ۲,۲۵ M ۱۱,۶۹۸ ۱۱,۶۹۸ ۱۱,۱۴۱
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۹,۳۶۵ ۲,۰۱ M ۲,۱۴۸ ۲,۱۴۸ ۲,۰۴۶
پتروشیمی جم ۱,۰۶ M ۱,۰۷ B ۱۰,۱۳۰ ۹,۹۵۰ ۱۰,۰۰۶
فولاد خوزستان ۷,۲۹ M ۲,۳۳ B ۳,۲۸۲ ۳,۱۴۰ ۳,۱۹۵
کاشی‌ الوند ۱۰۱,۷۳۰ ۱,۶۴ B ۱,۶۶۹ ۱,۵۷۲ ۱,۶۰۹
ایران‌ خودرو ۴,۴۸ M ۸,۶۴ B ۱,۹۲۸ ۱,۹۲۸ ۱,۹۲۸
فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۱,۰۱۱ ۱,۹۴ M ۱,۷۵۸ ۱,۷۵۸ ۱,۶۷۵
لیزینگ‌ایران‌ ۸۴۳,۲۷۵ ۱,۷۰ B ۲,۰۶۳ ۱,۹۴۰ ۲,۰۰۲
بانک خاورمیانه ۳,۴۰ M ۱,۰۹ B ۳,۲۰۳ ۳,۲۰۳ ۳,۲۰۳
سیمان‌ قائن‌ ۱,۰۰۰ ۱,۴۳ M ۱۴,۲۵۱ ۱۴,۲۵۱ ۱۳,۵۷۳
پتروشیمی مبین ۴,۱۹ M ۱,۵۱ B ۳,۶۰۸ ۳,۶۰۸ ۳,۶۰۸
ح . ایران‌ خودرو ۱,۲۳ M ۱,۰۵ B ۸۵۵ ۸۵۵ ۸۵۵
البرزدارو ۵۷,۲۰۸ ۷,۷۱ B ۱۳,۷۵۰ ۱۳,۳۷۰ ۱۳,۴۴۶
سیمان‌ شمال‌ ۳,۱۰ M ۵,۷۰ B ۱,۸۶۰ ۱,۷۶۱ ۱,۸۳۷
لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲,۵۲۸ ۱,۴۱ M ۵,۵۶۷ ۵,۵۶۷ ۵,۳۰۲
سیمان‌غرب‌ ۷۴,۳۹۰ ۲,۶۳ B ۳,۵۸۹ ۳,۵۰۰ ۳,۵۳۱
داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۵۳,۸۲۰ ۹,۹۵ B ۱۹,۲۰۰ ۱۸,۲۴۰ ۱۸,۴۶۷
کاشی‌ سعدی‌ ۱ ۱,۸۸۰ ۱,۸۸۰ ۱,۸۸۰ ۱,۷۹۱
سیمان‌فارس‌ ۲۴۰ ۲,۰۰ M ۸,۳۴۹ ۸,۳۴۹ ۸,۷۸۸
سیمان‌ ایلام‌ ۲۵۰ ۱,۴۰ M ۵,۶۰۹ ۵,۶۰۹ ۵,۹۰۴
تولیدمحورخودرو ۲,۴۰۰ ۲,۹۰ M ۱,۲۱۵ ۱,۲۱۵ ۱,۱۵۸
ح . سیمان‌ شرق‌ ۱,۴۹ M ۴,۴۸ M ۳ ۳ ۳
خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۴۲۰ ۳,۸۰ M ۹,۰۳۳ ۹,۰۳۳ ۹,۵۰۸
گروه صنعتی پاکشو ۱۲۹,۷۰۸ ۱,۶۰ B ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۴۰۰ ۱۲,۴۱۲
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۵,۵۸ M ۱,۲۹ B ۲,۳۶۹ ۲,۲۵۲ ۲,۳۰۹
بیسکویت‌ گرجی‌ ۱۰,۴۵۰ ۳,۹۹ M ۳,۸۳۳ ۳,۸۰۰ ۳,۸۴۷
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۷۰ M ۲,۷۰ B ۱,۶۵۰ ۱,۵۷۲ ۱,۶۱۵
سیمان‌ بجنورد ۷,۶۰۵ ۲,۴۰ M ۳,۲۹۰ ۳,۰۳۹ ۳,۱۹۸
کارخانجات‌داروپخش‌ ۲,۸۰ M ۱,۵۰ B ۵,۳۴۰ ۵,۳۴۰ ۵,۳۹۵
بانک‌ کارآفرین‌ ۷۰۹,۵۸۹ ۲,۱۰ B ۲,۹۸۰ ۲,۹۰۰ ۲,۹۴۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۲۱۱,۱۲۳ ۸,۸۵ B ۴,۲۱۹ ۴,۱۷۰ ۴,۲۱۶
فولاد خراسان ۳۷,۸۶۷ ۱,۴۹ B ۳,۹۳۶ ۳,۹۳۶ ۴,۱۴۳
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۳,۲۰ M ۴,۳۰ B ۱,۳۶۹ ۱,۲۸۲ ۱,۳۳۸
معدنی‌ دماوند ۱۲۵ ۱,۰۰ M ۸,۰۱۹ ۸,۰۱۹ ۸,۴۴۱
سیمان‌اصفهان‌ ۱,۵۶۸ ۲,۰۹ M ۱۳,۳۰۰ ۱۳,۳۰۰ ۱۳,۹۹۹
داروسازی‌ اسوه‌ ۵,۳۵۵ ۹,۹۰ M ۱۸,۵۲۳ ۱۸,۳۵۱ ۱۸,۸۰۳
سالمین‌ ۵,۴۸۸ ۱,۱۰ M ۲,۰۱۵ ۱,۹۸۲ ۲,۰۶۹
نوش‌ مازندران‌ ۴,۰۰۰ ۱,۵۲ M ۳,۸۱۰ ۳,۸۱۰ ۴,۰۱۰
قندنقش‌جهان‌ ۲۰,۰۳۹ ۱,۵۱ B ۷,۸۹۹ ۷,۵۵۰ ۷,۶۱۸
سیمان‌مازندران‌ ۲,۷۴۶ ۳,۷۹ M ۱۴,۰۱۳ ۱۳,۷۸۰ ۱۴,۵۰۵
سیمان‌خاش‌ ۱۲,۷۷۳ ۱,۲۶ B ۱۰,۰۰۰ ۹,۸۹۱ ۹,۹۸۶
صنعتی‌ آما ۱۱۱,۶۳۲ ۳,۹۴ B ۳,۶۲۰ ۳,۵۰۰ ۳,۵۴۶
پتروشیمی‌فارابی‌ ۹۹,۲۶۷ ۶,۴۴ B ۶,۶۸۰ ۶,۱۷۵ ۶,۴۹۹
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱,۸۱ M ۲,۸۵ B ۱,۶۴۴ ۱,۵۲۶ ۱,۵۸۰
پتروشیمی پردیس ۵۷۸,۵۱۱ ۵,۴۰ B ۹,۴۵۰ ۹,۳۰۰ ۹,۳۸۴
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۳,۵۴ M ۳,۲۰ B ۹۲۰ ۸۸۰ ۹۰۶
سیمان‌ صوفیان‌ ۲۴,۲۰۰ ۶,۱۱ M ۲,۶۹۹ ۲,۴۵۱ ۲,۵۸۰
ایران‌ مرینوس‌ ۵,۵۱۰ ۴,۹۸ M ۹,۱۸۳ ۸,۸۰۱ ۹,۲۶۲
گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۰,۷۵۵ ۶,۶۶ M ۶,۱۹۵ ۶,۱۹۱ ۶,۳۴۷
پتروشیمی‌شیراز ۸۱۶,۱۰۳ ۲,۸۰ B ۳,۵۶۰ ۳,۴۰۷ ۳,۵۰۲
سیمان فارس نو ۴۷,۳۴۱ ۲,۴۱ B ۵,۲۰۰ ۵,۰۸۵ ۵,۱۴۰
کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۸,۴۶۸ ۲,۵۳ M ۲,۹۸۷ ۲,۹۸۷ ۳,۱۴۴
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۵۳,۱۵۷ ۴,۵۰ B ۸,۸۵۰ ۸,۴۴۰ ۸,۵۱۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۹,۰۰ M ۲,۲۱ B ۲,۴۷۹ ۲,۴۳۳ ۲,۴۶۵
داروسازی زاگرس فارمد پارس ۸۰,۱۱۷ ۵,۰۲ B ۶,۳۸۰ ۶,۱۶۰ ۶,۲۹۴
پتروشیمی‌ خارک‌ ۲۴۸,۵۹۱ ۳,۰۰ B ۱۲,۱۹۱ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۲۳۶
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴,۰۰ M ۵,۳۰ B ۱,۳۲۵ ۱,۳۲۵ ۱,۳۲۵
توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۲,۵۰ M ۵,۵۰ B ۲,۲۵۰ ۲,۰۹۰ ۲,۱۹۸
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱,۸۶ M ۲,۴۲ B ۱,۳۳۰ ۱,۲۵۶ ۱,۳۰۷
صنایع سیمان دشتستان ۳۰,۰۰۰ ۵,۹۳ M ۱,۹۸۰ ۱,۹۷۵ ۲,۰۷۷
بیمه ملت ۱,۰۵ M ۱,۳۸ B ۱,۳۰۳ ۱,۳۰۳ ۱,۳۰۳
پتروشیمی فناوران ۶۴,۶۵۳ ۱,۱۰ B ۱۶,۹۰۰ ۱۶,۲۰۰ ۱۶,۸۱۹
قندهکمتان‌ ۶۹۹,۴۲۲ ۲,۰۰ B ۲,۸۳۹ ۲,۷۰۰ ۲,۸۰۴
پتروشیمی پردیس ۲,۶۹ M ۲,۵۲ B ۹,۳۶۲ ۹,۳۶۲ ۹,۳۶۲
فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۶,۴۲۴ ۱,۵۲ B ۹,۴۵۰ ۹,۳۰۰ ۹,۵۱۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۹۵۵,۱۰۵ ۱,۸۰ B ۱,۸۶۰ ۱,۸۲۰ ۱,۸۹۲
سرمایه گذاری پردیس ۴,۵۳ M ۴,۴۱ B ۱,۰۲۴ ۹۶۰ ۹۷۶
پاکسان‌ ۷۰۱,۰۲۲ ۳,۳۰ B ۴,۷۵۰ ۴,۵۹۱ ۴,۷۰۴
بانک ملت ۲,۱۲ M ۴,۶۰ B ۲,۱۶۶ ۲,۱۶۶ ۲,۲۱۱
ح . سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۶,۴۵ M ۸,۷۵ B ۱,۳۵۶ ۱,۳۵۶ ۱,۳۶۴
کالسیمین‌ ۶,۴۵ M ۱,۴۴ B ۲,۲۹۰ ۲,۱۵۰ ۲,۲۴۸
گروه دارویی سبحان ۱۹۸,۲۶۵ ۱,۴۰ B ۷,۰۸۰ ۶,۹۱۴ ۷,۱۱۸
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۵,۴۰ M ۸,۲۰ B ۱,۵۲۰ ۱,۵۲۰ ۱,۵۴۸
تولیدی‌مهرام‌ ۱۵,۳۶۵ ۲,۱۴ B ۱۴,۴۰۰ ۱۳,۶۰۲ ۱۴,۲۰۷
داروسازی‌ روزدارو ۸۳,۷۷۲ ۴,۲۴ B ۵,۲۸۷ ۵,۰۰۱ ۵,۱۱۹
دشت‌ مرغاب‌ ۱,۸۴۵ ۱,۶۲ M ۸,۷۶۳ ۸,۷۶۰ ۸,۸۹۶
سیمان‌ سفید نی‌ریز ۶۲۱ ۱,۰۲ M ۱۶,۵۰۱ ۱۶,۵۰۱ ۱۷,۳۶۹
آبسال‌ ۳,۰۷ M ۸,۱۰ B ۲,۷۵۵ ۲,۵۲۴ ۲,۶۵۶
شکرشاهرود ۱,۸۳ M ۲,۴۰ B ۱,۳۲۰ ۱,۲۹۵ ۱,۳۲۰
ح . نیروترانس‌ ۱۱۷,۴۵۱ ۳,۰۸ B ۲,۹۹۸ ۲,۵۱۱ ۲,۷۹۰
نورد آلومینیوم‌ ۱,۰۰ M ۱,۱۹ B ۱,۲۴۸ ۱,۱۵۰ ۱,۲۰۶
پتروشیمی شازند ۴,۱۱ M ۲,۱۲ B ۵,۲۲۹ ۵,۱۱۰ ۵,۲۰۷
موتوژن‌ ۱۲۴,۸۴۹ ۷,۲۴ B ۵,۹۴۰ ۵,۷۳۰ ۵,۹۳۸
بانک صادرات ایران ۵,۵۰ M ۵,۴۰ B ۹۸۰ ۹۸۰ ۱,۰۰۴
بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۸۸,۶۹۳ ۱,۰۰ B ۵,۷۳۰ ۵,۳۰۳ ۵,۵۸۲
شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۷,۷۱۲ ۱,۶۳ B ۵,۹۱۱ ۵,۹۰۰ ۶,۱۰۷
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ ۲,۸۷ M ۱,۴۶ B ۵,۱۲۵ ۵,۰۵۸ ۵,۱۲۷
باما ۴۷۸,۸۲۸ ۱,۳۰ B ۲,۷۳۰ ۲,۶۵۰ ۲,۷۲۳
کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲۲۵,۵۸۶ ۵,۴۰ B ۲۴,۲۰۰ ۲۳,۵۰۰ ۲۴,۰۰۹
صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۵۸۵,۱۳۴ ۲,۸۰ B ۵,۰۰۰ ۴,۷۸۸ ۵,۰۴۰
داروسازی‌ سینا ۵۴,۵۱۶ ۱,۱۰ B ۲۰,۹۹۰ ۱۹,۶۰۰ ۲۰,۲۳۴
سیمان خوزستان ۳۶۶,۵۴۱ ۱,۲۰ B ۳,۳۴۹ ۳,۲۲۰ ۳,۳۰۳
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱,۱۰ M ۱,۲۶ B ۱,۱۵۰ ۱,۱۵۰ ۱,۲۰۷
نفت سپاهان ۴۲۲,۲۴۸ ۳,۳۰ B ۸,۱۴۷ ۷,۶۰۰ ۷,۹۳۰
سازه‌ پویش‌ ۱۶,۸۰۴ ۳,۱۳ B ۱۹,۶۸۹ ۱۸,۳۵۳ ۱۹,۲۶۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۵,۹۸ M ۳,۵۳ B ۵,۹۹۴ ۵,۸۸۰ ۵,۹۸۷
تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۹۱,۹۰۱ ۱,۶۰ B ۱۷,۸۰۸ ۱۷,۴۵۱ ۱۷,۹۱۲
درخشان‌ تهران‌ ۱۵۵,۴۷۲ ۲,۷۷ B ۱,۸۲۰ ۱,۷۶۶ ۱,۸۳۰
فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۶۴۷,۳۹۱ ۴,۰۰ B ۶,۴۶۸ ۵,۹۱۵ ۶,۲۲۶
بیمه ما ۲,۷۲ M ۸,۰۰ B ۳,۰۴۹ ۲,۹۰۴ ۳,۰۰۲
لبنیات‌کالبر ۲,۹۹ M ۵,۵۰ B ۱,۹۰۰ ۱,۸۳۱ ۱,۸۸۴
کاشی‌ نیلو ۶۳۲,۵۰۲ ۱,۲۰ B ۱,۸۶۹ ۱,۸۶۱ ۱,۹۵۸
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۶۴۶,۹۲۷ ۲,۶۰ B ۴,۱۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۱۱۰
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۲,۸۰ M ۱,۳۵ B ۵,۰۰۰ ۴,۷۷۰ ۴,۸۹۸
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۱,۳۶ M ۳,۴۰ B ۲,۵۷۹ ۲,۴۴۷ ۲,۵۵۶
سیمان‌ دورود ۶۹۵,۹۳۸ ۴,۳۰ B ۶,۵۰۰ ۶,۱۱۴ ۶,۴۳۵
کویر تایر ۱۴۹,۱۶۱ ۸,۷۱ B ۵,۹۹۹ ۵,۷۷۰ ۶,۰۲۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۲۸۸,۷۷۰ ۱,۶۰ B ۵,۸۳۰ ۵,۳۱۲ ۵,۵۵۳
سخت‌ آژند ۹۵,۶۰۳ ۵,۵۱ B ۵,۹۹۶ ۵,۷۰۰ ۵,۹۴۱
تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۷۸۶,۹۰۵ ۱,۷۰ B ۲,۱۹۰ ۲,۱۰۰ ۲,۱۶۳
سیمان‌ کرمان‌ ۱,۳۴ M ۴,۹۰ B ۳,۷۳۵ ۳,۵۵۰ ۳,۶۹۰
گلوکوزان‌ ۳۳,۵۲۷ ۱,۳۰ B ۴۰,۶۴۹ ۳۶,۷۷۹ ۳۸,۷۱۴
قند نیشابور ۳,۶۰ M ۴,۸۰ B ۱,۳۶۰ ۱,۳۰۶ ۱,۳۵۶
کشت‌وصنعت‌پیاذر ۳,۳۹ M ۱,۰۰ B ۳,۰۵۷ ۲,۸۴۱ ۲,۹۹۰
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ ۶۰۵,۵۱۸ ۱,۳۰ B ۲,۲۳۹ ۲,۱۲۸ ۲,۱۹۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۳,۵۵ M ۹,۸۰ B ۲,۸۱۰ ۲,۷۰۰ ۲,۸۰۵
قند ثابت‌ خراسان‌ ۹,۸۴ M ۱,۲۶ B ۱,۳۲۲ ۱,۲۶۰ ۱,۳۰۹
سرما آفرین‌ ۱,۴۸ M ۳,۵۰ B ۲,۴۴۰ ۲,۳۰۵ ۲,۴۰۲
ح . ایران‌یاساتایرورابر ۵۶۷,۰۰۲ ۵,۱۵ B ۹۷۹ ۸۴۰ ۹۲۸
سیمان‌ داراب‌ ۳۶۷,۹۹۹ ۵,۱۱ B ۱,۴۱۴ ۱,۳۶۴ ۱,۴۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر ۳,۴۸ M ۶,۹۰ B ۲,۰۵۰ ۱,۹۵۰ ۲,۰۴۸
ح .صنایع سیمان دشتستان ۷۲۹,۲۸۲ ۵,۸۴ B ۸۵۰ ۸۰۰ ۱,۱۵۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۱,۱۲ M ۱,۷۰ B ۱,۵۹۹ ۱,۵۳۲ ۱,۵۸۲
تجارت الکترونیک پارسیان ۹,۸۱ B ۱,۰۹ B ۱,۱۱۶ ۱,۱۱۶ ۲,۷۰۹
پارس‌ الکتریک‌ ۹۲۷,۹۹۳ ۶,۵۰ B ۷,۱۹۷ ۶,۸۰۰ ۷,۱۳۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۲,۱۵ M ۴,۹۰ B ۲,۳۱۰ ۲,۲۱۱ ۲,۳۲۲
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,۷۹ M ۴,۴۰ B ۱,۶۳۷ ۱,۵۶۰ ۱,۶۳۳
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱,۹۷ M ۵,۷۹ B ۳,۰۴۵ ۲,۸۹۴ ۳,۰۴۶
سامان‌ گستراصفهان‌ ۱,۰۳ M ۱,۴۰ B ۱,۳۷۱ ۱,۳۰۰ ۱,۳۶۷
تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ ۱,۲۴ M ۵,۴۰ B ۴,۵۵۰ ۴,۲۸۲ ۴,۵۰۷
لامیران‌ ۱۸۷,۶۴۹ ۶,۲۶ B ۳,۴۳۹ ۳,۲۶۴ ۳,۴۳۴
آلومراد ۵۰۶,۳۷۰ ۱,۲۰ B ۲,۴۳۸ ۲,۳۰۵ ۲,۴۲۵
قند مرودشت‌ ۴۲۵,۴۹۱ ۱,۲۰ B ۲,۹۹۹ ۲,۸۳۵ ۲,۹۶۸
ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۲,۲۷ M ۱,۱۵ B ۵۲۸ ۴۹۱ ۵۲۵
گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۷۰,۱۶۶ ۱,۰۰ B ۲,۸۹۵ ۲,۷۲۶ ۲,۸۶۹
ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۱,۹۲ M ۱,۳۲ B ۷۳۸ ۶۷۱ ۷۴۵
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌ ۱,۵۰ M ۵,۱۰ B ۳,۵۲۱ ۳,۳۳۴ ۳,۵۴۱
سیمان‌هگمتان‌ ۱,۰۱ M ۲,۷۰ B ۲,۹۰۷ ۲,۶۴۳ ۲,۷۸۲
پارس‌ سرام‌ ۴۴۸,۳۶۳ ۱,۱۰ B ۲,۵۶۰ ۲,۳۹۴ ۲,۵۲۰
قنداصفهان‌ ۵۶۷,۵۲۴ ۳,۶۰ B ۶,۷۷۶ ۶,۳۹۴ ۶,۷۳۰
ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱,۵۶ B ۵,۹۸ B ۴۶۵ ۳۸۱ ۴۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.