عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: امور اتاق بازرگانی ایران به لحاظ مالی وابسته به اتاق بازرگانی تهران است و اتاق ایران به صورت مستقل درآمدی ندارد .

محسن بهرامی ارض اقدس در خصوص وضعیت اتاق های بازرگانی کشور، اظهار داشت: ما درمرکز هر استانی یک اتاق بازرگانی صنعت، معدن ، تجارت و کشاورزی فعال به نام همان استان داریم مانند اتاق بازرگانی شیراز و اصفهان اما در جنوب کشور به دلیل فعالیت گسترده دو بندر خرمشهر و آبادان 3 اتاق بازرگانی مستقل خرمشهر، آبادان و اهواز وجود دارد.

وی افزود: اتاق بازرگانی ایران متشکل از مجموعه نمایندگانی است که از اتاق های بازرگانی شهرستان ها عضو هیات نمایندگان شده اند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در انتخابات شهرستانها به نسبت تعداد کارت های بازرگانی فعالی که وجودر دارد ترکیب هیات نمایندگان آن مشخص می شود و در تهران نیز از 60 نفری که در اتاق بازرگانی حضور دارند 40 نفر از سوی اعضا و 20 نفر منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و در اتاقهای بازرگانی تبریز و شیراز که تعداد افراد بیشتر است کارت های بازرگانی بیشتری نیز صادر شده است .

وی تصریح کرد: از هر شهرستانی به نسبت صاحبان کارت بازرگانی فعالی که وجود دارد بین یک تا پنج نفر از هر شهرستان به عنوان عضو اتاق بازرگانی انتخاب می شوند اما از شهرهای بزرگی مانند مشهد، تبریز و شیراز بین 8 تا 10 نفر انتخاب می شوند که در مجموع حدود 300 نفر عضو اتاق می شوند و حدود 100 تشکل با صندلی مستقل نیز در اتاق بازرگانی ایران حضور دارند.

بهرامی ارض اقدس خاطر نشان کرد: اداره امور اتاق بازرگانی ایران به لحاظ مالی وابسته به اتاق بازرگانی تهران است و اتاق ایران به صورت مستقل درآمدی ندارد و کل هزینه های اتاق بازرگانی ایران و کمک به شهرستانها از طریق اتاق تهران صورت می گیردزیرا حدود مجوزها و دریافت حق عضویت ها از سوی اتاق تهران انجام می شود.

وی در مورد انتخاب رییس اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش سیاستگذاری نقش موثری دارد زیرا این فرد عضو شوراهای  پول و اعتبار، خصوصی سازی و بورس و …است و باید بتواند از حقوق بخش خصوصی دفاع کند و در کل این شخص باید مورد حمایت همه اعضای هیات نمایندگان باشد.

بهرامی ارض اقدس در مورد عملکرد اتاق ها نیز گفت: طی سالهای گذشته در مجموع در اتاق بازرگانی ایران اتفاقات عمده ای افتاد که بخشی از آن مرهون زحمات آقای نهاوندیان ( رییس دفتر کنونی رییس جمهور) و بخش دیگر مرهون زحمات اعضای هیات نمایندگان وهیات رییسه اتاق بازرگانی بوده است.

وی با اشاره به یکی از مهمترین اتفاقات در دو دوره گذشته گفت: تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار ( که در صورت درست اجرا شدن آن  دست آورد مهمی برای اتاق بازرگانی می تواند باشد ) بسیاری از معضلات بخش خصوصی را حل خواهد کرد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگترین اتاق و بنگاه اقتصادی به لحاظ قدرت مالی و امور پژوهشی همواره راه را برای کارشناسان و تکنوکرات های برجسته کشور ( که در حال حاضر در دولت نیز حضور دارند) هموار کرده است و بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در اتاق بازرگانی تهران به کتاب تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: هر دو اتاق بازرگانی( تهران و ایران) توانسته اند به صورت مکمل در شرایط بسیار سخت دولت گذشته از حقوق و منافع بخش خصوصی دفاع کنند و در حال حاضر نیز این فرصت تاریخی برای بخش خصوصی فراهم شده تا با صدایی واحد به بیان مطالبات خود بپردازند که از مهمترین آنها اصلاح اصل 44 و اصلاح واگذاری سهام عدالت و برون رفت از رکود تورمی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.