مصوبه دولت درباره ترکیب نمایندگان اتاق تهران و شهرستان ها ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی ماده 53 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، تعداد و ترکیب نمایندگان اتاق تهران و شهرستان ها مشخص شد.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی ماده 53 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران شصت نفر می باشد که به ترتیب زیر برای مدت چهار سال انتخاب می شوند:

الف- پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش معدن.

ب- پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهادکشاورزی.

ج- چهل نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب شانزده نفر از بخش بازرگانی، چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزی.

ماده 2- تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهرستان ها 15 نفر به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوط که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

تبصره- در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و دیگر شهرستان ها، از داوطلبان موجود در سایر بخش ها انتخاب می شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را 12 خرداد برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.