حجم تجارت چمدانی ایران چقدر است؟

به گزارش اقتصادی تجارت چمدانی به تجارت محدود و کوچکی که با کشورهای شمال، شمال‌غرب و شمال شرق از طریق مبادلان بین مرزنشینان این مناطق و مرزنشینان کشورهای همسایه انجام صورت می‌گیرد، اطلاق می‌شود. بر اساس آمار سازمان گمرک طی سال 1393 حجم این مبادلات

که البته حجم بسیار ناچیزی از کل صادرات کشور را در برمی گیرد معادل ارزش 82 میلیون و 815 هزار دلار بوده‌است که به طور متوسط در هر روز از سال گذشته 226 هزار دلار از طریق تجارت بین مرز نشینان با کشورهای مشترک‌المنافع هم‌مرز صادرات انجام شده است. این میزان مبادله در نهایت حدود 23 صدم درصد از ارزش کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. بر اساس این آمار در سال 1392میزان ارزش تجارت چمدانی با این کشورها معادل 101 میلیون و 469 هزار دلار بوده‌است که 32 صدم درصد از ارزش کل صادرات آن سال را تشکیل می‌داد. مقایسه حجم مبادلات چمدانی در دوسال 1392 و 1393 نشان می‌دهد که طی سال گذشته حجم مبادلات چمدانی با 18.38 درصد کاهش مواجه بوده‌است.

در این میان بیشترین حجم تجارت چمدانی در سال گذشته به گمرک آستارا و با ارزش مبادله 25 میلیون و 368 هزار دلار اختصاص یافته است که در کل 30.63 درصد از کل تجارت چمدانی را شامل می‌شود.

گمرک بیله‌ سوار با اختصاص 12 میلیون و 306 هزار دلار و 14.86 درصد حجم این نوع صادرات، در رتبه دوم تجارت چمدانی قرار می‌گیرد و در جایگاه سوم نیز گمرک باجگیران با صادراتی معادل 12 میلیون و 224 هزار دلار 14.76 درصد از کل صادرات چمدانی را در بر می‌گیرد.

در طول سال 1392 اما به ترتیب گمرک باجگیران با اختصاص 44 میلیون و 47 هزار دلار، گمرک آستارا با اختصاص 18 میلیون و 800 هزار دلار و گمرک بیله‌سوار با اختصاص 7 میلیون و 395 هزار دلار از تجارت چمدانی به ترتیب از رتبه اول تا سوم قرار داشتند.

مقایسه آمار سال گذشته و سال 1392 در زمینه تجارت چمدانی حاکی از آن است که در سال 1393 صادرات تجارت چمدانی از لحاظ ارزش از گمرک منطقه بندر انزلی 89.55 درصد کاهش داشته است و این گمرک نسبت به سایر مناطق با بیشترین کاهش صادرات تجارت چمدانی مواجه بوده‌است.

پس از آن به ترتیب گمرک پلدشت،‌80.31 درصد ،‌گمرک باجگیران 72.25 درصد،‌گرک اینچه‌برون 21.58 درصد و گمرک سرخس 10.2 درصد کاهش صادرات تجارت چمدانی داشته است.

در این بین چندین گمرک نیز برخلاف آمار کلی تجارت چمدانی که حاکی از کاهش حجم این تجارت بوده است، با افزایش تجارت چمدانی مواجه بوده‌اند.

گمرک بیله‌سواردر سال گذشته با رشدی 66.43 درصدی بیشترین رشد را نسبت به سال 1392 در زمینه تجارت چمدانی داشته‌است. پس از آن نیز گمرک لطف‌آباد با رشد 57.29 درصدی و گمرک سرو با رشد 39.61 درصدی در زمینه تجارت چمدانی در قیاس با سال 1392 در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.