بورس اوراق بهادار تهران بازار نقدی (زنده)

نام حجم ارزش بیشترین کمترین روز قبل
ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۹۸۲,۶۰۸ ۳,۳۹ B ۳۴۵ ۳۴۵ ۲۳۰
ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان ۴,۱۸ M ۳,۴۱ B ۸۲ ۷۸ ۷۵
ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۳,۳۳ M ۱,۳۰ B ۳۸۶ ۳۶۴ ۳۵۱
ح . محورسازان‌ایران‌خودرو ۸۲۶,۱۸۴ ۸,۲۵ B ۱,۰۱۰ ۹۴۰ ۹۱۹
ح . ایران‌ خودرو ۱,۲۴ M ۹,۶۰ B ۷۹۰ ۷۲۸ ۷۱۹
ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۷,۶۲ M ۳,۳۰ B ۴۴۳ ۴۰۰ ۴۰۳
ح . نیروترانس‌ ۱۱۲,۲۱۲ ۳,۳۹ B ۳,۱۱۰ ۲,۸۱۰ ۲,۸۲۸
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۵۰۲,۱۹۶ ۲,۴۰ B ۴,۷۴۸ ۴,۷۴۵ ۴,۵۲۲
سیمان‌ دورود ۱۳۰,۰۵۱ ۸,۶۸ B ۶,۶۸۱ ۶,۶۸۱ ۶,۳۶۳
بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۱۴,۲۱۷ ۵,۵۲ B ۴,۸۳۴ ۴,۸۳۴ ۴,۶۰۴
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۹۵ M ۲,۱۳ B ۱,۰۹۳ ۱,۰۹۳ ۱,۰۴۱
محورسازان‌ایران‌خودرو ۵۷۳,۲۳۱ ۱,۱۰ B ۱,۸۵۰ ۱,۸۵۰ ۱,۷۶۲
سرمایه گذاری دارویی تامین ۴,۲۳ M ۱,۹۹ B ۴,۷۱۷ ۴,۷۱۷ ۴,۴۹۳
آلومراد ۷۵۳,۵۸۶ ۱,۵۰ B ۲,۰۲۴ ۲,۰۲۴ ۱,۹۲۸
بانک صادرات ایران ۱,۷۴ B ۱,۶۵ B ۹۵۰ ۹۵۰ ۹۰۵
رینگ‌سازی‌مشهد ۱,۲۶ M ۲,۰۰ B ۱,۶۰۶ ۱,۵۴۳ ۱,۵۳۰
ایران‌ ترانسفو ۹,۷۱ M ۱,۰۴ B ۱۰,۷۳۱ ۱۰,۳۲۰ ۱۰,۲۲۰
زامیاد ۲,۶۴ M ۳,۰۶ B ۱,۱۵۶ ۱,۱۱۸ ۱,۱۰۱
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۰۰ M ۲,۸۳ B ۲,۸۱۸ ۲,۷۴۱ ۲,۶۸۴
ایران‌ خودرو ۱,۹۴ M ۳,۴۷ B ۱,۷۹۱ ۱,۷۰۶ ۱,۷۰۶
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۸,۱۳ M ۱,۷۷ B ۲,۱۸۱ ۲,۱۲۴ ۲,۰۷۸
ایران‌ خودرودیزل‌ ۴,۹۸ M ۴,۰۹ B ۸۲۱ ۷۸۰ ۷۸۲
فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳۶۳,۲۲۰ ۱,۹۰ B ۵,۱۲۱ ۵,۰۹۹ ۴,۸۷۸
قند شیرین‌ خراسان‌ ۱۲۳,۸۷۶ ۱,۴۰ B ۱۱,۰۳۹ ۱۰,۵۱۵ ۱۰,۵۱۴
نیروترانس‌ ۲۱۵,۱۶۵ ۹,۴۸ B ۴,۴۱۳ ۴,۲۴۰ ۴,۲۰۳
حفاری شمال ۱,۶۶ M ۵,۷۵ B ۳,۴۶۸ ۳,۳۲۰ ۳,۳۰۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۹۷۲,۴۲۱ ۳,۰۰ B ۳,۱۳۳ ۳,۰۷۰ ۲,۹۸۴
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۳۴۳,۴۶۴ ۹,۳۵ B ۲,۷۳۰ ۲,۶۲۱ ۲,۶۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳,۷۰ M ۵,۸۰ B ۱,۵۶۳ ۱,۵۲۹ ۱,۴۸۹
حمل‌ونقل‌توکا ۳,۳۱ M ۹,۰۰ B ۲,۷۱۵ ۲,۶۰۸ ۲,۵۸۶
پارس‌ خزر ۴۰۴,۶۸۸ ۴,۱۰ B ۱۰,۲۳۵ ۹,۵۵۰ ۹,۷۴۸
لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۲۳ M ۲,۳۵ B ۱,۹۰۹ ۱,۸۳۰ ۱,۸۱۹
ایران‌ارقام‌ ۲۰۵,۷۵۰ ۵,۴۱ B ۲,۶۳۲ ۲,۶۳۲ ۲,۵۰۷
سایپا ۱,۲۷ M ۱,۳۶ B ۱,۰۷۲ ۱,۰۴۵ ۱,۰۲۱
ایران‌ ترانسفو ۴,۵۷ M ۵,۰۲ B ۱۰,۹۷۸ ۱۰,۹۷۸ ۱۰,۵۲۰
مهرکام‌پارس‌ ۶۳۵,۴۱۱ ۸,۴۹ B ۱,۳۴۰ ۱,۳۰۰ ۱,۲۷۷
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,۰۷ M ۴,۰۰ B ۱,۹۲۷ ۱,۸۸۴ ۱,۸۳۶
کارتن‌ ایران‌ ۶۸۵,۱۰۰ ۱,۶۰ B ۲,۲۷۲ ۲,۱۰۰ ۲,۱۶۴
صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۷۰۳,۳۷۱ ۴,۹۰ B ۷,۰۰۸ ۶,۶۹۰ ۶,۶۷۵
شیشه‌ و گاز ۶۴۲,۹۲۶ ۱,۹۰ B ۲,۹۷۶ ۲,۸۶۱ ۲,۸۳۵
سایپاآذین‌ ۱,۷۲ M ۴,۲۰ B ۲,۴۶۲ ۲,۳۵۰ ۲,۳۴۵
سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۴,۷۳ M ۸,۵۰ B ۱,۸۱۱ ۱,۷۲۲ ۱,۷۲۵
حفاری شمال ۱,۳۰ B ۴,۴۹ B ۳,۴۶۰ ۳,۴۶۰ ۳,۳۲۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۵,۰۰ M ۱,۴۵ B ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۰ ۲,۸۳۷
سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۵,۷۶ M ۱,۷۲ B ۲,۹۹۷ ۲,۸۲۱ ۲,۸۵۵
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۵,۷۵ M ۱,۳۴ B ۲,۳۴۴ ۲,۱۷۲ ۲,۲۸۶
فنرسازی‌خاور ۲۶۶,۸۸۱ ۶,۲۲ B ۲,۳۴۰ ۲,۲۹۵ ۲,۲۲۹
رادیاتور ایران‌ ۱,۵۹ M ۴,۷۰ B ۲,۹۷۷ ۲,۸۵۱ ۲,۸۳۶
لیزینگ‌ایران‌ ۳۱۲,۷۱۱ ۵,۵۸ B ۱,۷۹۱ ۱,۷۳۴ ۱,۷۰۶
لبنیات‌کالبر ۵,۲۰ M ۸,۷۰ B ۱,۶۸۶ ۱,۶۵۰ ۱,۶۰۶
پارس‌ خودرو ۱,۶۸ M ۱,۵۵ B ۹۲۹ ۹۰۰ ۸۸۵
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۹۸۱,۱۵۰ ۱,۹۰ B ۱,۹۲۳ ۱,۸۹۰ ۱,۸۳۲
سایپا دیزل‌ ۱,۵۴ M ۱,۳۵ B ۸۸۰ ۸۳۹ ۸۳۹
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ ۷۹۴,۱۱۹ ۱,۶۰ B ۲,۰۲۴ ۱,۹۵۵ ۱,۹۲۸
پلاسکوکار ۴,۲۷ M ۴,۸۰ B ۱,۱۲۰ ۱,۰۶۰ ۱,۰۶۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۵۹۸,۱۵۳ ۳,۳۰ B ۵,۴۸۸ ۵,۲۰۰ ۵,۲۲۷
ح . رادیاتور ایران‌ ۱,۳۸ M ۲,۵۰ B ۱,۸۶۰ ۱,۷۰۰ ۱,۷۱۴
الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱,۶۸ M ۲,۳۰ B ۱,۳۶۹ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۴
آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱,۶۵ M ۳,۵۰ B ۲,۱۴۶ ۲,۰۶۲ ۲,۰۴۴
پست بانک ایران ۸,۳۸ M ۱,۲۶ B ۱,۵۱۴ ۱,۴۷۰ ۱,۴۴۲
نیرو محرکه‌ ۷۵۵,۷۶۰ ۱,۰۰ B ۱,۳۷۱ ۱,۳۴۰ ۱,۳۰۸
کاشی‌ الوند ۵۳۶,۲۰۵ ۹,۸۴ B ۱,۸۴۸ ۱,۷۳۴ ۱,۷۶۰
صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۷۳۲,۷۵۵ ۳,۷۰ B ۵,۱۲۴ ۴,۹۰۰ ۴,۸۸۰
صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۵۳ M ۶,۰۹ B ۳,۹۹۴ ۳,۸۸۰ ۳,۸۰۴
پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۲,۸۲ M ۳,۹۰ B ۱,۳۷۹ ۱,۳۴۰ ۱,۳۱۴
گروه مپنا (سهامی عام) ۱,۶۸ M ۱,۲۹ B ۷,۷۰۳ ۷,۳۹۱ ۷,۳۳۷
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۳,۴۰ M ۴,۳۰ B ۱,۲۸۴ ۱,۱۹۳ ۱,۲۲۳
کمک‌فنرایندامین‌ ۷,۱۲ M ۶,۶۰ B ۹۴۰ ۸۹۳ ۸۹۶
کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱,۲۶ M ۹,۵۰ B ۷۵۸ ۷۲۰ ۷۲۲
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۳۵,۰۳۵ ۴,۴۳ B ۱,۸۹۴ ۱,۸۴۸ ۱,۸۰۴
بیمه آسیا ۴,۲۶ M ۶,۰۰ B ۱,۴۲۲ ۱,۳۶۰ ۱,۳۵۵
نیروکلر ۳۲۰,۷۳۸ ۱,۱۰ B ۳,۴۸۱ ۳,۲۸۰ ۳,۳۱۶
گروه‌بهمن‌ ۱,۰۰ M ۱,۹۴ B ۱,۹۴۱ ۱,۸۸۰ ۱,۸۵۱
ایران‌ تایر ۲,۱۱ M ۶,۱۰ B ۲,۹۰۷ ۲,۸۱۱ ۲,۷۶۹
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۸۴,۶۷۸ ۱,۰۰ B ۵,۵۴۴ ۵,۲۸۰ ۵,۲۸۰
بیمه دانا ۵,۲۱ M ۷,۳۰ B ۱,۴۱۵ ۱,۳۳۲ ۱,۳۴۸
لیزینگ‌خودروغدیر ۳,۰۱ M ۵,۳۰ B ۱,۷۷۱ ۱,۶۸۷ ۱,۶۸۷
داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۲۳۴,۳۶۱ ۳,۹۰ B ۱۶,۶۰۰ ۱۵,۰۳۴ ۱۵,۸۲۵
تایدواترخاورمیانه ۶,۲۳ M ۴,۰۰ B ۶,۵۰۵ ۶,۱۹۹ ۶,۱۹۶
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۵,۳۰ M ۷,۴۰ B ۱,۴۱۹ ۱,۳۵۲ ۱,۳۵۲
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۳,۰۷ M ۴,۳۰ B ۱,۴۳۳ ۱,۳۶۰ ۱,۳۶۵
صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱۸۸,۹۹۱ ۷,۶۵ B ۴,۱۰۴ ۳,۹۵۶ ۳,۹۱۰
سخت‌ آژند ۳,۰۳ M ۱,۸۷ B ۶,۲۴۹ ۵,۹۴۰ ۵,۹۵۲
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۲۰ M ۱,۴۰ B ۱,۱۸۰ ۱,۱۴۵ ۱,۱۳۲
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۵۵۳,۴۵۷ ۱,۵۰ B ۲,۶۷۷ ۲,۵۹۶ ۲,۵۵۰
آبسال‌ ۸۷۹,۹۳۵ ۱,۵۰ B ۱,۷۷۵ ۱,۶۷۳ ۱,۶۹۱
کارخانجات تولیدی شهید قندی ۶,۰۵ M ۱,۴۴ B ۲,۴۱۰ ۲,۲۷۰ ۲,۲۹۶
لامیران‌ ۵,۶۷۱ ۱,۹۸ M ۳,۵۱۵ ۳,۲۱۵ ۳,۳۴۹
معادن‌ بافق‌ ۱۵۵,۹۱۷ ۳,۸۸ B ۲,۴۹۹ ۲,۳۸۰ ۲,۳۸۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۳,۱۹ M ۵,۴۰ B ۱,۷۱۴ ۱,۶۴۰ ۱,۶۳۳
نساجی‌ بروجرد ۴,۵۰۰ ۱,۷۱ M ۳,۷۸۹ ۳,۷۸۹ ۳,۶۰۹
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۴,۷۲ M ۷,۷۰ B ۱,۶۴۹ ۱,۵۸۰ ۱,۵۷۱
تکنوتار ۹۴۷,۲۳۰ ۱,۴۰ B ۱,۴۵۵ ۱,۳۹۰ ۱,۳۸۷
سایپاشیشه‌ ۹۲۲,۲۲۴ ۱,۶۰ B ۱,۷۷۳ ۱,۶۳۰ ۱,۶۸۹
بانک سینا ۱,۳۷ M ۲,۲۴ B ۱,۶۴۰ ۱,۵۸۰ ۱,۵۷۳
سیمان‌ شرق‌ ۱,۱۳ M ۹,۵۷ B ۸۵۲ ۸۴۰ ۸۲۱
کاشی‌ پارس‌ ۱۱۷,۳۷۱ ۶,۹۰ B ۵,۹۸۰ ۵,۷۷۰ ۵,۷۱۶
بیمه ملت ۱,۰۰ M ۱,۲۱ B ۱,۲۱۰ ۱,۲۱۰ ۱,۲۰۹
بانک تجارت ۳,۵۸ M ۳,۴۹ B ۹۸۶ ۹۴۷ ۹۴۸
لعابیران‌ ۱,۶۵ M ۳,۲۰ B ۱,۹۸۷ ۱,۸۱۰ ۱,۸۹۳
ایرکا پارت صنعت ۵۷۵,۸۷۸ ۲,۵۰ B ۴,۳۹۰ ۴,۲۰۰ ۴,۱۹۰
کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲۱۷,۵۲۱ ۵,۱۰ B ۲۳,۶۸۰ ۲۲,۷۰۹ ۲۲,۶۶۴
قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۰۹ M ۲,۵۴ B ۱,۲۳۵ ۱,۱۴۱ ۱,۱۷۷
فنرسازی‌زر ۴۰۱,۸۵۱ ۴,۷۴ B ۱,۱۹۸ ۱,۱۶۶ ۱,۱۴۷
بانک انصار ۶,۵۴ M ۱,۶۹ B ۲,۶۰۷ ۲,۵۰۳ ۲,۵۱۹
ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۳,۴۲ M ۱,۵۰ B ۴۶۱ ۴۴۰ ۴۴۰
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۲,۸۴ M ۵,۵۰ B ۱,۹۶۶ ۱,۸۴۰ ۱,۸۷۳
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۳,۸۹ M ۴,۹۰ B ۱,۲۸۸ ۱,۲۳۹ ۱,۲۴۰
کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۲۶,۸۹۶ ۳,۲۸ B ۲,۶۲۲ ۲,۵۱۰ ۲,۴۹۸
چرخشگر ۸۲۶,۶۴۷ ۲,۱۰ B ۲,۵۵۸ ۲,۳۳۱ ۲,۴۳۷
تراکتورسازی‌ایران‌ ۱,۲۹ M ۲,۸۰ B ۲,۲۲۴ ۲,۱۳۰ ۲,۱۳۹
کیمیدارو ۱,۷۶۷ ۱,۰۴ M ۵,۸۷۹ ۵,۸۷۰ ۵,۸۰۵
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۶۴۴,۵۵۰ ۱,۱۰ B ۱,۷۳۲ ۱,۶۵۰ ۱,۶۵۲
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ ۳,۱۹ M ۱,۹۰ B ۵۹۰ ۵۷۵ ۵۷۳
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۳,۷۱ M ۴,۶۰ B ۱,۲۶۸ ۱,۲۰۰ ۱,۲۰۸
ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۱۵,۸۴۲ ۳,۹۲ B ۱,۸۴۰ ۱,۷۶۱ ۱,۷۶۹
بانک پاسارگاد ۲,۶۶ M ۳,۲۷ B ۱,۲۲۷ ۱,۲۲۷ ۱,۲۲۷
بانک تجارت ۴,۴۴ M ۴,۱۵ B ۹۳۵ ۹۳۵ ۹۲۱
مس‌ شهیدباهنر ۸۳۸,۳۱۲ ۹,۸۵ B ۱,۱۸۵ ۱,۱۶۲ ۱,۱۵۳
بانک صادرات ایران ۳,۵۲ M ۳,۲۵ B ۹۳۵ ۹۰۸ ۹۰۵
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۱,۴۶ M ۱,۲۰ B ۸۵۳ ۸۱۲ ۸۲۸
فیبر ایران‌ ۶۰,۵۰۰ ۱,۶۳ B ۲,۷۰۳ ۲,۷۰۳ ۲,۵۷۵
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱,۰۶ M ۱,۲۰ B ۱,۱۱۲ ۱,۰۴۲ ۱,۰۷۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲,۴۵ M ۱,۲۳ B ۵,۰۹۹ ۴,۸۷۰ ۴,۹۶۲
بانک ملت ۲,۵۶ M ۵,۰۰ B ۱,۹۵۰ ۱,۹۵۰ ۱,۹۲۴
کربن‌ ایران‌ ۲,۵۱ M ۸,۷۰ B ۳,۵۶۷ ۳,۳۷۰ ۳,۴۰۷
گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۳۴ ۱,۱۰ M ۳,۳۸۲ ۳,۳۸۲ ۳,۵۶۰
بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۸۷ M ۸,۱۰ B ۱,۷۱۳ ۱,۵۹۱ ۱,۶۳۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۷,۷۸ M ۱,۳۱ B ۱,۷۰۲ ۱,۶۴۰ ۱,۶۶۰
صنعتی‌ بهشهر ۶۱۹,۱۶۲ ۴,۶۰ B ۷,۴۹۰ ۷,۳۳۰ ۷,۳۰۴
شهد ایران‌ ۱۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ ۱,۸۸۰ ۱,۸۸۰ ۱,۷۹۵
ح .گروه دارویی سبحان ۴۸,۴۲۵ ۲,۳۰ B ۴,۸۰۰ ۴,۵۰۰ ۴,۶۹۶
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۲,۴۹ M ۳,۲۷ B ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰
ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۶۸,۳۲۱ ۱,۶۳ M ۲۴۳ ۲۳۲ ۲۳۵
صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱۶,۴۷۹ ۱,۳۶ B ۸,۲۵۰ ۸,۲۵۰ ۷,۸۵۸
سیمان‌ صوفیان‌ ۱۰۰ ۲۵۷,۶۰۰ ۲,۵۷۶ ۲,۵۷۶ ۲,۷۱۰
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۲,۰۸ M ۱,۳۷ B ۶,۷۹۹ ۶,۲۰۰ ۶,۵۰۴
بیمه البرز ۱,۱۱ M ۱,۳۰ B ۱,۱۷۷ ۱,۱۳۰ ۱,۱۴۶
مهندسی‌نصیرماشین‌ ۳۵۷,۹۳۷ ۱,۲۰ B ۳,۴۵۸ ۳,۲۲۵ ۳,۲۹۶
پارس‌سویچ‌ ۲۳,۵۴۹ ۱,۴۵ B ۶,۱۷۶ ۶,۱۷۶ ۵,۸۸۲
بیمه پارسیان ۲۰۵,۰۱۸ ۴,۱۹ B ۲,۰۵۶ ۱,۹۷۰ ۱,۹۵۹
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۸۹۶,۵۵۶ ۱,۱۰ B ۱,۲۰۸ ۱,۱۶۲ ۱,۱۷۳
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۴۵,۲۱۲ ۳,۸۶ B ۸,۷۰۰ ۸,۴۱۰ ۸,۴۰۷
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۳۷۹,۰۸۰ ۸,۵۱ B ۲,۲۷۱ ۲,۱۷۱ ۲,۲۲۴
سیمان‌ ایلام‌ ۳۰۰ ۱,۷۰ M ۵,۶۶۹ ۵,۶۶۹ ۵,۹۶۷
بانک خاورمیانه ۱,۳۰ M ۳,۸۰ B ۲,۹۷۵ ۲,۸۷۲ ۲,۹۰۱
سیمان‌ کارون‌ ۱۰۴,۶۶۷ ۲,۶۳ B ۲,۵۴۶ ۲,۴۹۹ ۲,۴۶۸
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۰۸ M ۱,۴۰ B ۱,۳۵۰ ۱,۲۸۰ ۱,۳۰۹
بانک خاورمیانه ۱,۰۰ M ۲,۹۰ B ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۱
ایران‌یاساتایرورابر ۴۷۷,۷۷۳ ۸,۰۷ B ۱,۷۲۷ ۱,۶۸۰ ۱,۶۷۳
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۱,۸۲ M ۲,۳۶ B ۱,۳۱۳ ۱,۲۳۲ ۱,۲۸۲
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ ۱,۰۶ M ۴,۱۰ B ۳,۹۲۱ ۳,۷۹۵ ۳,۸۰۴
سرمایه گذاری پردیس ۶۱۶,۰۳۰ ۵,۰۴ B ۸۳۵ ۸۰۱ ۸۱۲
بانک ملت ۲,۹۶ M ۵,۷۵ B ۱,۹۵۵ ۱,۹۲۲ ۱,۹۲۴
توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۹۸۴,۲۸۶ ۱,۷۰ B ۱,۸۲۶ ۱,۷۱۷ ۱,۷۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران ۸۷۰,۴۸۳ ۲,۵۶ B ۲۹,۹۵۰ ۲۸,۷۰۱ ۲۹,۱۷۱
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۲,۰۰ M ۲,۳۰ B ۱,۱۷۰ ۱,۱۲۶ ۱,۱۴۶
تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۹۳۳,۴۶۳ ۶,۵۰ B ۷,۳۵۸ ۶,۷۰۰ ۷,۰۱۳
کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲,۳۳۰ ۷,۱۰ M ۳,۰۳۶ ۳,۰۳۶ ۳,۱۹۵
داروسازی‌ کوثر ۲۰۰,۱۵۸ ۳,۰۸ B ۱,۵۶۰ ۱,۵۰۱ ۱,۵۲۷
ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند ۸,۴۷ M ۴,۸۱ B ۶۲۱ ۵۵۰ ۵۶۵
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۵۹,۷۵۷ ۴,۵۸ B ۷,۹۳۸ ۷,۵۵۰ ۷,۶۲۷
سیمان‌ کرمان‌ ۹۱,۰۵۷ ۲,۹۰ B ۳,۱۹۹ ۳,۱۰۴ ۳,۱۵۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران ۱۱۴,۱۵۹ ۱,۲۷ B ۱,۱۳۵ ۱,۰۴۴ ۱,۰۹۷
لنت‌ ترمزایران‌ ۵۴,۰۲۸ ۱,۵۴ B ۲,۹۰۰ ۲,۸۰۱ ۲,۸۲۹
سیمان‌سپاهان‌ ۴۹۳,۳۶۵ ۴,۳۹ B ۹۰۴ ۸۷۸ ۸۸۷
معادن‌منگنزایران‌ ۹۱,۴۹۵ ۱,۳۷ B ۱,۵۲۲ ۱,۴۳۸ ۱,۴۸۵
بانک پاسارگاد ۴,۵۱ M ۵,۵۰ B ۱,۲۴۰ ۱,۲۲۱ ۱,۲۲۴
داروسازی‌زهراوی‌ ۵,۲۸۱ ۲,۷۷ B ۵۲,۹۰۰ ۵۱,۳۵۰ ۵۱,۴۷۹
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۵۱,۰۵۰ ۸,۵۸ M ۱,۷۰۹ ۱,۶۳۵ ۱,۶۵۲
ح . نیرو محرکه‌ ۶۶۵,۰۹۸ ۲,۳۷ B ۳۷۶ ۳۴۲ ۳۵۶
بهنوش‌ ایران‌ ۱۵,۹۰۰ ۶,۹۹ M ۴,۴۷۰ ۴,۲۰۰ ۴,۳۰۷
فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۵,۴۵۰ ۴,۰۰ M ۷,۳۹۰ ۷,۱۹۰ ۷,۰۶۷
پتروشیمی مبین ۸,۵۳ M ۲,۷۳ B ۳,۲۴۴ ۳,۱۵۰ ۳,۱۹۹
چینی‌ ایران ۱۲,۹۸۳ ۲,۸۱ M ۲,۱۶۴ ۲,۱۶۴ ۲,۰۶۱
گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱۲۲,۵۸۳ ۱,۵۳ B ۱,۲۷۵ ۱,۲۴۱ ۱,۲۴۱
افست‌ ۲۹۲,۳۹۱ ۱,۰۰ B ۳,۶۴۹ ۳,۵۰۰ ۳,۵۵۰
کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۱۰,۰۰۰ ۲,۴۶ M ۲,۴۶۱ ۲,۴۶۱ ۲,۳۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۶,۸۷ M ۱,۵۰ B ۲,۱۸۲ ۲,۱۸۲ ۲,۱۷۸
پتروشیمی‌ خارک‌ ۴,۱۱ M ۵,۰۰ B ۱۲,۱۵۲ ۱۲,۱۵۲ ۱۲,۱۳۱
گلوکوزان‌ ۱۳,۹۷۳ ۴,۸۳ B ۳۵,۶۱۰ ۳۳,۰۱۲ ۳۴,۴۶۶
بیمه ملت ۱۷۵,۴۹۲ ۲,۱۴ B ۱,۲۴۵ ۱,۲۰۰ ۱,۲۱۱
شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۱۵,۵۰۰ ۸,۵۷ M ۵,۵۳۴ ۵,۳۹۹ ۵,۴۷۵
پارس‌ مینو ۴۰۸,۵۹۹ ۱,۳۰ B ۳,۴۰۰ ۳,۲۳۰ ۳,۲۹۶
گروه دارویی سبحان ۵۸,۰۴۰ ۳,۵۴ B ۶,۱۹۹ ۶,۰۰۰ ۶,۰۳۴
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۳,۵۳ M ۲,۸۰ B ۸۲۵ ۷۷۲ ۷۹۹
داروسازی‌ اکسیر ۱۷,۴۴۱ ۱,۶۷ B ۹,۶۸۰ ۹,۴۰۰ ۹,۵۴۵
سالمین‌ ۲۷,۴۶۴ ۶,۱۶ M ۲,۲۴۹ ۲,۲۱۰ ۲,۲۲۹
سیمان‌هگمتان‌ ۲۵,۹۱۰ ۵,۸۲ M ۲,۳۴۶ ۲,۱۲۴ ۲,۲۳۵
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۹۹۰,۶۵۵ ۱,۳۰ B ۱,۳۳۴ ۱,۲۹۰ ۱,۳۰۵
پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۴,۰۱۱ ۴,۲۴ M ۳,۲۳۰ ۲,۹۵۲ ۳,۱۰۵
داروسازی‌ فارابی‌ ۱۴۹,۰۰۰ ۱,۲۰ B ۷,۹۵۰ ۷,۷۰۰ ۷,۹۴۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱,۶۸ M ۳,۳۰ B ۱,۹۹۹ ۱,۹۶۰ ۱,۹۸۰
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۴۲,۵۸۰ ۱,۸۰ B ۴,۳۰۰ ۴,۲۰۱ ۴,۱۸۵
سیمان‌شاهرود ۲,۳۱۴ ۵,۰۰ M ۲,۱۷۸ ۲,۰۵۰ ۲,۱۱۰
گروه صنعتی پاکشو ۲۲,۰۲۹ ۲,۳۳ B ۱۰,۷۹۹ ۱۰,۵۰۰ ۱۰,۵۴۳
دارویی‌ رازک‌ ۵,۹۲۵ ۱,۷۲ B ۲۹,۷۰۰ ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۲۳
دارویی‌ لقمان‌ ۳,۱۸ M ۹,۱۰ B ۲,۹۴۳ ۲,۸۰۴ ۲,۸۶۳
معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲۵,۲۶۰ ۲,۵۷ B ۱۰,۴۰۰ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۱۸۸
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۴,۸۹۰ ۵,۰۰ M ۱,۰۲۵ ۱,۰۱۷ ۹۹۸
باما ۹,۱۲۲ ۲,۰۰ M ۲,۲۶۲ ۲,۱۹۰ ۲,۱۸۹
دشت‌ مرغاب‌ ۶۶ ۶۰۰,۷۳۲ ۹,۱۰۲ ۹,۱۰۲ ۹,۲۳۶
بانک‌پارسیان‌ ۲,۲۴ M ۲,۵۰ B ۱,۱۱۵ ۱,۰۹۲ ۱,۱۰۸
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۳۷۴ ۳,۲۰ M ۸,۵۰۰ ۸,۵۰۰ ۸,۴۲۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱,۶۱ M ۴,۵۵ B ۲,۹۴۸ ۲,۸۰۰ ۲,۸۳۷
سرمایه گذاری دارویی تامین ۶,۶۲ M ۲,۹۷ B ۴,۵۰۰ ۴,۳۸۷ ۴,۴۹۳
فولاد آلیاژی ایران ۱۸۵,۶۷۶ ۲,۰۲ B ۱,۰۹۸ ۱,۰۷۸ ۱,۰۹۱
فولاد خراسان ۳,۳۵۰ ۱,۳۳ M ۳,۹۸۲ ۳,۹۸۲ ۴,۱۹۱
فروسیلیس‌ ایران‌ ۸۰۰ ۱,۴۰ M ۱,۷۳۷ ۱,۷۳۷ ۱,۸۰۰
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۸۰۶ ۹۸۸,۱۵۶ ۱,۲۲۶ ۱,۲۲۶ ۱,۱۶۸
بانک‌ کارآفرین‌ ۱۲۹,۰۴۷ ۳,۶۶ B ۲,۹۳۶ ۲,۸۳۰ ۲,۸۳۱
کالسیمین‌ ۱,۱۳ M ۱,۹۰ B ۱,۷۴۵ ۱,۶۷۰ ۱,۷۱۳
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۵۵ M ۵,۹۷ B ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰
پتروشیمی پردیس ۱۶۲,۶۱۸ ۱,۴۰ B ۸,۶۹۹ ۸,۵۰۰ ۸,۵۶۶
سیمان‌ داراب‌ ۲۸,۵۴۷ ۳,۲۱ M ۱,۱۲۶ ۱,۱۲۲ ۱,۱۲۶
سیمان فارس و خوزستان ۸۰,۰۸۸ ۱,۰۹ B ۱,۳۹۷ ۱,۳۶۱ ۱,۳۸۰
مارگارین‌ ۸۸۳,۵۳۵ ۴,۶۰ B ۵,۳۷۴ ۵,۰۹۰ ۵,۲۷۷
معدنی‌ دماوند ۱۵۰ ۱,۲۰ M ۸,۰۵۵ ۸,۰۵۵ ۸,۴۷۸
سیمان فارس نو ۵۰۰ ۲,۴۰ M ۴,۷۲۹ ۴,۷۲۹ ۴,۷۳۲
سیمان‌هرمزگان‌ ۲۲۷ ۱,۱۰ M ۴,۸۵۰ ۴,۸۵۰ ۴,۹۹۸
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ۵۲,۷۴۶ ۵,۵۲ M ۱,۰۶۰ ۱,۰۴۷ ۱,۰۴۷
سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲۸,۱۰۷ ۲,۹۱ M ۱,۰۴۶ ۱,۰۱۱ ۱,۰۳۶
سیمان‌ تهران‌ ۴۰۷,۸۷۵ ۶,۵۴ B ۱,۶۴۸ ۱,۵۹۱ ۱,۶۰۵
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۳,۰۱۰ ۲,۴۵ M ۱,۹۵۲ ۱,۸۰۱ ۱,۸۹۵
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴۹۴,۷۱۷ ۷,۶۶ B ۱,۵۹۰ ۱,۵۲۶ ۱,۵۴۸
پتروشیمی فناوران ۶,۰۲۵ ۱,۰۰ B ۱۶,۷۰۰ ۱۶,۲۲۲ ۱۶,۶۶۱
پتروشیمی جم ۲۳,۷۶۶ ۱,۹۶ B ۸,۳۰۰ ۸,۲۲۲ ۸,۳۱۲
موتوژن‌ ۱,۱۳۹ ۶,۶۰ M ۵,۸۰۰ ۵,۷۱۰ ۵,۹۸۲
داروسازی‌ اسوه‌ ۳,۰۱۴ ۴,۷۹ M ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۵۱۶ ۱۵,۹۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۱۷,۷۹۶ ۶,۰۷ B ۵,۱۶۶ ۵,۱۰۰ ۵,۱۶۶
تهران‌ شیمی‌ ۳۲۵ ۱,۳۷ M ۴۲,۱۳۱ ۴۲,۱۳۱ ۴۴,۳۴۸
کاشی‌ نیلو ۹۰۷ ۲,۰۰ M ۲,۲۵۵ ۲,۲۵۵ ۲,۳۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۹۹,۳۳۶ ۴,۱۳ B ۴,۱۸۹ ۴,۰۵۰ ۴,۱۸۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۶۱,۲۳۹ ۲,۹۰ B ۱,۸۵۰ ۱,۷۵۵ ۱,۸۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر ۱۹۰,۶۶۹ ۳,۳۰ B ۱,۷۷۵ ۱,۷۱۲ ۱,۷۷۲
خدمات‌انفورماتیک‌ ۷۲,۲۵۳ ۱,۱۰ B ۱۵,۴۲۰ ۱۵,۲۷۷ ۱۵,۴۳۱
تولیدی‌مهرام‌ ۱,۰۷۰ ۱,۳۱ M ۱۲,۵۷۸ ۱۲,۲۱۰ ۱۲,۵۸۲
پارس‌ سرام‌ ۱۳۷,۹۱۷ ۲,۸۴ B ۲,۱۳۰ ۲,۰۱۲ ۲,۱۰۱
پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۳۴,۷۵۶ ۸,۸۸ B ۶,۸۰۰ ۶,۵۱۰ ۶,۵۹۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۲۲۴,۰۲۶ ۲,۴۸ B ۱,۱۳۰ ۱,۱۰۰ ۱,۱۱۶
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۴۹۳,۵۵۷ ۵,۳۲ B ۱,۰۸۷ ۱,۰۵۰ ۱,۰۸۱
البرزدارو ۴۷,۳۰۲ ۵,۷۲ B ۱۲,۱۴۰ ۱۲,۰۵۵ ۱۲,۱۴۹
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۴۰,۰۰۷ ۱,۰۱ B ۲,۶۱۲ ۲,۵۰۲ ۲,۵۵۶
نفت‌ بهران‌ ۲۳۰,۷۷۷ ۱,۸۰ B ۷,۸۵۵ ۷,۸۰۰ ۷,۸۵۱
سیمان‌ بجنورد ۸۶۰ ۳,۰۰ M ۳,۴۵۰ ۳,۴۵۰ ۳,۳۰۰
پارس‌ الکتریک‌ ۸۶۶,۸۶۷ ۶,۶۰ B ۷,۹۴۰ ۷,۲۶۰ ۷,۵۸۰
کابل‌ البرز ۴۹,۰۱۱ ۱,۰۸ B ۲,۲۳۷ ۲,۱۲۸ ۲,۲۲۰
کارخانجات‌داروپخش‌ ۲,۸۰ M ۱,۵۰ B ۵,۳۴۰ ۵,۳۴۰ ۵,۳۹۵
نفت سپاهان ۵۶,۸۷۸ ۳,۶۴ B ۶,۴۹۵ ۶,۳۵۰ ۶,۴۸۳
پتروشیمی‌ خارک‌ ۱۰۱,۴۴۵ ۱,۲۰ B ۱۲,۱۰۰ ۱۱,۸۵۰ ۱۲,۱۳۱
سیمان‌ بهبهان‌ ۳,۰۰۰ ۴,۴۷ M ۱۴,۹۰۱ ۱۴,۹۰۰ ۱۵,۱۴۲
گروه‌ صنعتی‌ بارز ۳۷۲,۷۴۸ ۱,۲۰ B ۳,۳۰۰ ۳,۲۱۱ ۳,۲۹۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس ۴,۰۰۰ ۲,۵۱ M ۶,۲۷۶ ۶,۲۷۶ ۶,۶۰۶
مخابرات ایران ۱,۳۲ M ۳,۱۰ B ۲,۳۵۱ ۲,۳۱۵ ۲,۳۳۵
سیمان کردستان ۵۴,۰۰۰ ۶,۱۵ M ۱,۱۴۹ ۱,۱۳۰ ۱,۱۵۵
فولاد خوزستان ۹۳۲,۹۹۹ ۲,۱۰ B ۲,۳۲۰ ۲,۲۸۰ ۲,۳۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱,۳۸ M ۳,۰۰ B ۲,۱۷۱ ۲,۱۳۰ ۲,۱۶۸
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱,۲۵ M ۱,۳۰ B ۱,۰۱۱ ۱,۰۰۰ ۱,۰۱۸
فولاد مبارکه اصفهان ۴,۵۰ M ۴,۶۰ B ۱,۰۳۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۱۷
نفت‌ پارس‌ ۲۶,۰۵۶ ۱,۹۰ B ۷,۵۹۰ ۷,۲۳۰ ۷,۴۸۹
داروسازی‌ سینا ۴,۰۴۰ ۶,۱۴ M ۱۵,۲۰۲ ۱۵,۲۰۲ ۱۵,۸۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان ۸,۵۳ M ۲,۳۴ B ۲,۷۵۸ ۲,۷۰۰ ۲,۷۴۸
سیمان‌مازندران‌ ۲۱۱ ۲,۹۰ M ۱۳,۷۹۰ ۱۳,۷۹۰ ۱۴,۵۱۲
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴,۰۵۳ ۲,۱۱ M ۵,۲۱۶ ۵,۲۱۵ ۵,۴۸۸
پالایش نفت اصفهان ۱,۰۰ M ۱,۹۵ B ۱,۹۵۰ ۱,۹۵۰ ۲,۰۰۴
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۷۶,۲۸۰ ۱,۲۴ B ۱,۶۸۹ ۱,۶۱۵ ۱,۶۴۱
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۲,۰۳ M ۲,۴۰ B ۱,۱۷۸ ۱,۱۴۵ ۱,۱۷۲
درخشان‌ تهران‌ ۵۵,۶۸۶ ۸,۵۱ M ۱,۵۶۵ ۱,۴۸۰ ۱,۵۴۹
صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۲۵,۷۳۲ ۱,۰۰ B ۸,۸۴۸ ۸,۲۰۰ ۸,۵۲۵
سپنتا ۳,۳۳۸ ۳,۸۷ M ۱۱,۹۸۰ ۱۱,۳۸۹ ۱۱,۹۸۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۳۷۲,۶۳۵ ۷,۹۴ B ۲,۱۶۰ ۲,۱۰۰ ۲,۲۰۶
پالایش نفت تبریز ۱۲۰,۶۸۹ ۳,۴۹ B ۲,۹۴۷ ۲,۸۷۳ ۳,۰۲۰
پارس‌ دارو ۹,۱۰۰ ۹,۳۰ M ۱۰,۹۶۳ ۱۰,۲۱۰ ۱۰,۵۶۸
پتروشیمی‌ آبادان‌ ۳۷۹,۲۲۶ ۸,۰۵ B ۲,۱۴۱ ۲,۱۰۱ ۲,۱۳۱
سیمان‌غرب‌ ۳۶,۰۰۰ ۱,۱۱ B ۳,۱۰۰ ۳,۱۰۰ ۳,۱۵۵
سیمان‌ارومیه‌ ۱۶,۸۴۶ ۵,۷۵ M ۳,۴۲۶ ۳,۴۰۰ ۳,۵۷۶
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان ۲,۰۳ M ۱,۹۰ B ۹۵۵ ۹۱۰ ۹۵۰
سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۴۲,۰۰۵ ۱,۶۴ B ۱,۲۱۵ ۱,۱۳۰ ۱,۱۸۰
کویر تایر ۴۰,۱۲۲ ۲,۱۹ B ۵,۶۵۰ ۵,۴۳۶ ۵,۷۱۵
گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۲۴۹,۳۲۸ ۵,۶۱ B ۲,۳۰۲ ۲,۲۰۰ ۲,۲۶۷
سیمان‌ قائن‌ ۷,۲۰۶ ۷,۷۸ M ۱۰,۸۱۱ ۱۰,۷۵۳ ۱۱,۳۱۶
تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۱۶,۷۰۸ ۲,۲۹ B ۱۳,۸۵۰ ۱۳,۵۵۰ ۱۴,۰۰۵
لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۶,۵۹۵ ۱,۹۰ B ۱۲,۳۳۹ ۱۱,۲۲۹ ۱۱,۸۲۰
داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۰,۱۲۵ ۱,۱۶ B ۱۲,۰۹۸ ۱۱,۴۵۰ ۱۲,۰۴۴
صنایع سیمان دشتستان ۸۵,۸۳۹ ۱,۷۲ B ۲,۰۰۵ ۲,۰۰۵ ۲,۱۱۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۸۸,۰۳۲ ۱,۸۰ B ۹,۸۰۰ ۹,۰۰۰ ۹,۴۵۴
نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۴۲۵,۷۸۵ ۱,۶۰ B ۳,۸۵۰ ۳,۷۰۰ ۳,۸۰۵
سازه‌ پویش‌ ۲۵,۱۱۷ ۴,۴۵ B ۱۸,۸۸۳ ۱۷,۰۸۵ ۱۷,۹۸۴
پلی‌اکریل‌ ۵,۴۷ M ۱,۳۷ B ۲,۵۹۱ ۲,۴۵۱ ۲,۵۳۰
کارخانجات‌داروپخش‌ ۸۸,۴۱۳ ۴,۶۴ B ۵,۳۶۹ ۵,۱۰۵ ۵,۳۶۹
ح . ایران‌یاساتایرورابر ۵۳۷,۰۸۷ ۳,۴۰ B ۶۷۴ ۶۱۰ ۶۴۰
سرما آفرین‌ ۷۱۰,۳۱۵ ۱,۳۰ B ۱,۸۵۰ ۱,۷۳۲ ۱,۸۰۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۶,۳۰ M ۱,۲۳ B ۱,۹۶۰ ۱,۹۶۰ ۱,۹۸۰
سیمان‌ شمال‌ ۷۲,۳۳۰ ۱,۲۴ B ۱,۷۶۶ ۱,۷۱۵ ۱,۸۰۵
قندهکمتان‌ ۷۶۶,۷۸۲ ۲,۰۰ B ۲,۷۵۰ ۲,۵۹۰ ۲,۷۲۴
جام‌دارو ۴۵,۸۴۳ ۴,۶۹ B ۱۰,۸۷۱ ۱۰,۰۹۱ ۱۰,۳۵۴
پتروشیمی‌فارابی‌ ۲۱,۱۰۸ ۱,۰۸ B ۵,۳۰۰ ۵,۱۳۱ ۵,۴۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۸,۲۰ M ۱,۷۷ B ۲,۱۸۰ ۲,۱۴۱ ۲,۱۷۸
سیمان خوزستان ۱۸۱,۸۸۹ ۵,۴۷ B ۳,۰۶۰ ۳,۰۰۰ ۳,۰۶۰
لیزینگ ایرانیان ۲,۷۲ M ۳,۴۰ B ۱,۲۵۵ ۱,۱۹۶ ۱,۲۶۵
صنایع‌ آذرآب‌ ۹,۹۷ M ۳,۵۹ B ۳,۶۰۰ ۳,۶۰۰ ۳,۶۸۶
پالایش نفت اصفهان ۷,۴۲ M ۱,۴۳ B ۱,۹۶۰ ۱,۹۱۱ ۱,۹۵۶
بیسکویت‌ گرجی‌ ۳۲,۵۰۴ ۱,۳۰ B ۴,۰۲۰ ۴,۰۱۸ ۴,۲۲۸
پاکسان‌ ۷۸۱,۲۲۸ ۲,۸۰ B ۳,۶۴۹ ۳,۵۰۵ ۳,۶۲۳
پالایش نفت بندرعباس ۲,۹۷ M ۸,۵۰ B ۲,۹۴۰ ۲,۸۰۲ ۲,۹۰۰
ایران‌دارو ۱۲۳,۵۶۷ ۵,۲۶ B ۴,۴۳۰ ۴,۱۷۰ ۴,۳۲۶
لبنیات‌ پاک‌ ۵۲۹,۱۹۱ ۲,۹۰ B ۵,۸۶۷ ۵,۳۹۰ ۵,۵۹۵
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۶,۵۸ M ۱,۲۹ B ۱,۹۹۸ ۱,۹۳۷ ۱,۹۹۴
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱,۲۰ M ۱,۴۰ B ۱,۱۹۰ ۱,۱۳۰ ۱,۱۸۵
داروسازی‌ امین‌ ۲۷۷,۹۰۲ ۷,۰۵ B ۲,۶۰۰ ۲,۵۰۱ ۲,۵۸۶
نورد آلومینیوم‌ ۴,۱۹ M ۳,۸۰ B ۹۲۶ ۸۸۰ ۹۱۵
قندنقش‌جهان‌ ۲۸,۸۸۰ ۲,۱۸ B ۷,۵۶۲ ۷,۵۵۹ ۷,۹۵۶
قند لرستان‌ ۲,۰۵ M ۵,۳۰ B ۲,۶۴۰ ۲,۵۴۳ ۲,۶۴۹
شرکت ارتباطات سیار ایران ۴,۰۰ M ۱,۱۵ B ۲۸,۸۰۰ ۲۸,۸۰۰ ۲۹,۲۷۸
سیمان‌ خزر ۱۰۳,۰۰۷ ۲,۳۰ B ۲,۲۳۷ ۲,۲۳۷ ۲,۳۵۴
تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ ۵۱۷,۹۹۶ ۲,۲۰ B ۴,۴۶۷ ۴,۱۵۶ ۴,۳۶۷
بیمه ما ۱,۳۸ M ۲,۷۰ B ۲,۰۳۵ ۱,۸۸۸ ۱,۹۸۷
شیشه‌ همدان‌ ۳۳۱,۰۶۴ ۲,۰۰ B ۶,۳۶۰ ۶,۰۸۰ ۶,۳۰۸
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۲۶۸,۱۲۵ ۱,۰۰ B ۳,۹۰۰ ۳,۷۸۴ ۳,۹۷۷
گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۷۰,۰۰۰ ۴,۶۴ B ۶,۶۵۴ ۶,۶۲۰ ۶,۹۶۸
شهد ۶۰,۱۶۷ ۵,۱۷ B ۹,۰۰۰ ۸,۵۸۵ ۸,۹۲۱
قنداصفهان‌ ۱,۵۱ M ۱,۰۲ B ۶,۹۸۰ ۶,۷۰۲ ۷,۰۵۴
داروسازی‌ روزدارو ۱۵۱,۲۴۶ ۸,۱۵ B ۵,۶۵۹ ۵,۳۰۹ ۵,۵۸۸
پتروشیمی مبین ۶,۵۰ M ۱,۹۹ B ۳,۰۸۷ ۳,۰۴۰ ۳,۱۹۹
قند نیشابور ۵,۹۲ M ۷,۷۰ B ۱,۳۴۰ ۱,۲۹۵ ۱,۳۶۲
شکرشاهرود ۷,۵۳ M ۹,۳۰ B ۱,۲۸۰ ۱,۲۲۸ ۱,۲۹۲
قند مرودشت‌ ۵۲۷,۰۱۳ ۱,۵۰ B ۳,۰۰۰ ۲,۹۰۷ ۳,۰۵۹
گلتاش‌ ۳۰۵,۱۲۶ ۳,۱۰ B ۱۰,۶۸۹ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۵۹۵
گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۵۷۰,۸۹۶ ۱,۳۰ B ۲,۳۹۷ ۲,۳۳۰ ۲,۴۵۲
صنعتی‌ آما ۲۰۷,۷۷۲ ۷,۲۱ B ۳,۶۴۸ ۳,۴۶۹ ۳,۶۵۱
تجارت الکترونیک پارسیان ۹,۸۱ B ۱,۰۹ B ۱,۱۱۶ ۱,۱۱۶ ۲,۷۰۹
پتروشیمی‌شیراز ۱,۵۹ M ۵,۲۰ B ۳,۳۹۹ ۳,۲۳۰ ۳,۴۰۲
ایران‌ مرینوس‌ ۸۸,۹۰۶ ۸,۳۸ B ۹,۴۳۷ ۹,۴۳۵ ۹,۹۳۱
ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۲,۸۶ M ۳,۴۰ B ۱,۲۲۴ ۱,۱۵۱ ۶,۹۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.