رئیس مرکز تجارت جهانی ایران اظهار داشت
عملکردهای سلیقه ای و جبهه گیریهای حزبی و جناحی، اجرای اقتصاد مقاومتی را با بن بست مواجه میکند

sabzalipour

در حال حاضر باز هم دولت مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی را اشتباه میرود و به وضوع مشخص و مبرهن میباشد که برنامه ششم توسعه در غالب موارد بطور احساسی تدوین شده و بجای تشخیص اولویتهای کشور و بکارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم توسعه، متأسفانه تصمیمات و مصوباتی مبتنی بر آزمون و خطا در دستور کار قرار گرفته است که این بار کج دوباره به منزل نخواهد رسید و نه تنها هیچ گرهی از مشکلات اقتصادی ایران و بیماری هلندی (تورم همراه با رکود) باز نخواهد کرد بلکه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را با تأخیر و در نهایت با بن بست مواجه خواهد نمود!!

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی ضمن قدردانی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، کندی و تعلل در اجرای اقتصاد مقاومتی را تأمل برانگیز و نگران کننده دانست و گفت: حدود 5 سال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی میگذرد و انتظار همگان بر این بود تا طی 5 سال گذشته، حداقل قدمهای ملموس و مثبتی در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته میشد اما متأسفانه حاصل این 5 سال چیزی جزء گلایه یکماه پیش امام خامنه ای نبوده است که فرمودند: ((تکیه ما بر دشمنیِ دشمنان خارجی به معنای اغماض از ضعف های درونی خودمان نیست)) و همچنین فرمودند ((ضعف در تشخیص اولویت های کشور، ضعف درونی ما است))!!.


وی افزود: چند سالی بدین شکل گذشته که جمعی از دولتمردان و مقامات اجرایی کشور، اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی اعلام کردند و برخی نیز آن را به انزواگرایی و بستن درهای کشور تعبیر نمودند و جمعی هم اجرای اقتصاد مقاومتی را با توزیع فقر مساوی دانسته و از پیگیری آن احساس خطر کردند. عده ای هم تحت عنوان کاسبان تحریمها، منافع خود را در خطر دیدند و اجرای اقتصاد مقاومتی را با پایین کشیده شدن کرکره نان دانی های خود برابر دانستند!! اما اینها همه تفاسیر و معناهایی بود که هرکس از ظن خود به آن رسیده و بجای اجرای اقتصاد مقاومتی، برای خود و مردم توهمی بزرگ ساخته بودند که بعضاً برخی از این تحلیل ها هنوز هم ادامه دارد. درصورتیکه مقام معظم رهبری درشهریور89 برای اولین بار واژه «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کار آفرینی دانسته و دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را نیاز اساسی کشور به کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی برشمردند.
علیپور افزود: مقام معظم رهبری سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در زمانی تبیین نمودند که کشور درگیر جنگ شدید اقتصادی بود و تحریمها و فشارهای بین المللی از همه طرف برعلیه ایران اسلامی اعمال میشد در نتیجه معظم اله خواهان اقتصاد مقاوتی شدند یعنی بطور شفاف خواهان اقتصادی مقاوم و ضد تحریم بودند و دستور شکل گیری اقتصادی قوی، مقام، پویا و قدرتمند را صادر فرمودند که نه تنها چیز بدی نبود بلکه فی النفسه ره آورد مثبت و مفیدی را نیز برای کشورمان درپی میداشت. لذا باعنایت به فرآمین مقام معظم رهبری باید عرض کنم که اقتصاد مقاومتی و یا اقتصادی مقاوم و قوی منحصربه زمان و مکان خاصی نیست بلکه اجرای سریع آن همیشه و در هر زمان برای ایران مفید میباشد.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی اظهار داشت: پس از توافقنامه وین (برجام) نیز متأسفانه برخی از دولتمردان جوگیر شده و تصور کردند که همه مشکلات و تنگناهای کشورمان دیگر تمام شده از همین رو آرام آرام زمزمه هایی را به راه انداختند مبنی براینکه داستان اقتصاد مقاومتی تمام شده و بزودی بساط آن جمع خواهد شد!! که به آن آقایان عرض کردیم که بساط اقتصاد مقاومتی هنوز پهن نشده که با حصول توافقنامه وین برچیده شود. زیرا پیش از هر چیز باید به این موضوع اشاره کنم که اصلاً قرار نیست توافقنامه وین به این زودی ها درهای بهشت را به روی ایران و ایرانی باز کند و اگر همه کارها و پیش بینی ها درست پیش برود و برجام هم اجرای شود شاید از شش ماهه دوم سال 95 به بعد تحرکی در اقتصاد رخ دهد. مجدداً مقام معظم رهبری در تاریخ سوم شهریور ماه گذشته با بیانات گوهر بارشان خطاب به اعضاء هیأت دولت، نه تنها اظهارات منفی و بی اساس برخی از آقایان درخصوص جمع کردن بساط اقتصاد مقاومتی را نقش بر آب کردند بلکه مجدانه بر ادامه و اجرای سیاستهای تبین شده اصرار ورزیده و دستورات مهمی در این زمینه صادر فرمودند. معظم اله طی بیانات مهمی خطاب به مسئولین و دولتمردان فرمودند: مواضع انقلابی را صریح و بدون رودربایستی بیان کنید و در ضمن آگاه باشید که اقتصاد اصلی‌ترین اولویت کشور میباشد، همچنین درجهت تحقق اقتصاد مقاومتی، انجام اقدامات اساسی و ضربتی برای حل مشکلات ایران و ایرانی و اتخاذ تصمیمات صحیح و ارائه گزارش به مردم، دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را صادر نمودند.
وی صدور دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را گامی مهم در جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: فی الواقع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نیازمند یک اتاق فکر و یا مرکز فرماندهی میباشد تا از این طریق بتوان نیروها و دستگاهها را در اجرای کار متحد نمود از تفرقه و سازهای ناهماهنگ جلوگیری کرد. ضمن قدردانی از دستورات معظم اله، ذکر نکته ای واجب میباشد و آن اینکه ستاد فرماندهی مورد نظر مقام معظم رهبری، ستادی است که میتواند هرچه سریعتر رشد اقتصاد، رفع مشکلات و اجرای درست و صحیح اقتصاد مقاومتی را در پی داشته باشد البته به شرط اینکه مسئولین و دولتمردان عزیز شیپور را از سر گشادش نزنند.

 

سبزعلیپور به عملکرد دولت و اجرای اقتصاد مقاومتی طی سه چهار ماه گذشته اشاره کرد و گفت: پس از دستور مقام معظم رهبری درخصوص تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار بر این بود که دیگر کارها روانتر خواهد شد و دولت محترم با همدلی و همزبانی و با استمداد از همه صاحب نظران و مسئولین ذیربط در بحث اقتصاد مقاومتی، کار را با قدرت تمام به جلو خواهد برد اما چیزی که اینجانب در طی این مدت استنباط کرده ام این بوده است که متأسفانه هنوز هیچ حرکت خاص و قابل توجهی در جهت اجرای سیاستهای تبین شده اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته و پس از تشکیل ستادی با فرماندهی دولت، فقط جمعی از منتخبین معاون اول ریاست جمهوری یکی دو بار دور هم جمع شده و بدون هیچ خروجی ملموس، فقط دیداری با هم داشته اند و بس. به نظر بنده، دولت تمایل دارد فقط با کسانی کار کند که همسو و هم خط و خطوط با خودش باشند و در اصل سیاست (یا با ما و یا بر ما) را در پیش گرفته است!!!
بطور مثال: از فلان شخص و یا فلان مسئولی که میتواند در رفع مشکلات اقتصادی کشور و اجرای سریع اقتصاد مقاومتی مفید باشد تنها بدلیل اینکه هم خط دولت نیست و یا نظرات متفاوتی دارد از او و تجربیاتش استفاده نمی کنند حتی اگر از دستانش طلا هم ببارد باید به ورطه فراموشی سپرده شود!! و یا اگر خود من (سبزعلیپور) که سالها در بحث اقتصاد مقاومتی کار کرده و چند سال پیش نیز شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی را راه اندازی نموده و نشستهای متعددی را هم با حضور نمایندگان قوای سه گانه و رؤسای سازمانهای دست اندرکار اقتصاد مقاومتی برگزار کرده و دستاوردهایی نیز داشته ایم، تنها بخاطر اینکه منتقد برخی از سیاستهای اقتصادی دولت بوده ام به حاشیه رانده شده و داخل بازی آقایان نیستم!! واقعاً چرا؟ آیا با این روند میخواهید اقتصاد مقاومتی را اجرا کنید؟ آیا تصور نمی کنید که با عملکردهای سلیقه ای و جبهه گیریهای حزبی و جناحی، اجرای اقتصاد مقاومتی را با بن بست مواجه میکند؟
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان خاطرنشان نمود که در نهایت صلاح بر این است تا همه بزرگواران، دولتمردان و مسئولین گرامی بدور از هرگونه گرایشات سیاسی و با اتحاد و همدلی و با حمایت و همراهی رؤسای قوای سه گانه زمینه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و آرامش و رفع تمام مشکلات داخلی و بین المللی ایران را به وجود آورند زیرا بحث اقتصاد و اجرای اقتصاد مقاومتی، عملکردهای سلیقه ای و جبهه گیریهای حزبی و جناحی و رفیق بازی نمی برد. در ضمن در حال حاضر باز هم دولت مسیر اجـرای اقتصاد مقاومتی را اشتباه میرود و به وضوع مشخص و مبرهن میباشد که بـرنامه ششم توسعه در غالب موارد بطور احساسی تدوین شده و بجای تشخیص اولویتهای کشور و بکارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم توسعه، متأسفانه تصمیمات و مصوباتی مبتنی بر آزمون و خطا در دستور کار قرار گرفته است که این بار کج دوباره به منزل نخواهد رسید و نه تنها هیچ گرهی از مشکلات اقتصادی ایران و بیماری هلندی (تورم همراه با رکود) باز نخواهد کرد بلکه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را با تأخیر و در نهایت با بن بست مواجه خواهد نمود!! مگر اینکه دولت محترم، تجدید نظری در مصوبات و عملکردهای سلیقه ای و جناحی خود انجام داده و با همدلی و همزبانی واقعی (که سال آن بدون کمترین دستاوردی رو به پایان است) از همه استعدادها و مغزهای متفکر کشور آنهم با هر گرایشی در جهت رشد و شکوفائی و سربلندی ایران و ایرانی بهره برداری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.