مهدی آیتی – نماینده ادوار مجلس

ظریفی می گفت در ایران همه چیز سیاسی است حتی آدامس خروس نشان! به راستی چرا نهادهای غیردولتی صنفی و تخصصی هم در ایران سیاسی هستند؟

اتاقهای بازرگانی، نظام مهندسی، نظام پزشکی و دهها نهاد از این دست همه بصورت سیاسی شکل گرفته، بصورت سیاسی انتخابات برگزار می کنند و بصورت سیاسی فعالیت می نمایند.

در کشورهای مترقی و پیشرفته دنیا حد و مرز بین امور سیاسی و غیرسیاسی معلوم و تعریف شده ولی در ایران هنوز این اتفاق مبارک تحقق نیافته است.

علت اینکه در دنیای مترقی فعالیت ها تقسیم بندی شده این است که در بعضی از امور، جبهه بندی سیاسی موجب آسیب های اجتماعی – اقتصادی می شود و در نتیجه دود آن به چشم ملت می رود و عموم مردم ضرر می بینند.

بنظر می رسد یکی از جاهایی که می بایستی بصورت کاملا صنفی و تخصصی اداره شود، اتاقهای بازرگانی هستند.

یک بررسی کوتاه و اجمالی از سابقه اتاقهای بازرگانی نشان می دهد که این اتاقها گرچه به هدف رشد و تعالی تولید و تجارت تاسیس شده اند اما در عمل دارای کارنامه ناکارآمدی هستند.

شاید امروز پس از گذشت سالها از انقلاب و بدست آمدن تجربه های ارزشمند، نهادهای مردمی و غیردولتی از جمله اتاقهای بازرگانی بفکر بیفتند و برای برون رفت از ناکارآمدی و کمک به توسعه و ترقی تولید و خدمات در عرصه ملی و بین المللی اقدامات اساسی و ماندگاری انجام دهند.

امروز اتاقهای بازرگانی بجای صرف وقت در دسته بندیهای سیاسی و سرگرمی در امور حاشیه ای نظیر صدور کارت عضویت می بایستی با برنامه ریزی و اقدامات اساسی در زمینه تولید و تجارت بازوی قدرتمند نظام باشند.

اتاقهای بازرگانی با داشتن افراد خبره و نخبه در زمینه های مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج از کشور می توانند به کمک مجلس و دولت آمده و در حل مشکلات اقتصادی مملکت مفید و موثر باشند.

اتاقهای بازرگانی اگر بخواهند می توانند با ایجاد نهادهای مردمی فراوان در زمینه های مختلف اقتصادی حلقه اتصال ملت به دولت و حلقه رابط بخش خصوصی با بخش دولتی باشند. حلقه ای که سالهاست جای آن در نظام جمهوری اسلامی خالی بوده و بنظر می رسد با اینکه کمی دیر شده ولی مبادرت به انجام آن بازگشت از نیمه راه ضرر خواهد بود.

در حال حاضر در کشور ما وضعیت بخش اقتصادی غم انگیز و حتی در بعضی زمینه ها بحرانی است. نقش اتاقهای بازرگانی در التیام زخمهای اقتصاد بیمار کشور می تواند بسیار اساسی و کارآمد باشد.

در همین جا لازم است ذکر شود که نقش دولت و مجلس در حمایت همه جانبه از نهادهای غیردولتی از جمله اتاقهای بازرگانی بسیار مهم و ضروری است.

دولت به پشتیبانی و حمایت از این نهادها و با پرهیز از دخالت در امور آنها می تواند رسالت خود را بخوبی انجام دهد.

هم اکنون در اقتصاد کشور عدم توازن در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بخوبی دیده می شود و اتاقهای بازرگانی می توانند به عنوان یک عامل موثر در تعدیل و توازن این سه بخش اقتصادی نقش آفرینی نمایند.

در خاتمه پیشنهاد می شود که اتاقهای بازرگانی برای ارتباط با ارکان نظام از یک سو و بخشهای مختلف اقتصادی و ملی از سوی دیگر اقدام به تشکیل یک شبکه منسجم و هماهنگ از نهادهای اقتصادی غیردولتی بنمایند و از مجموعه عملکرد این شبکه به یک برنامه ریزی و مدیریت جامع در بخش اقتصادی کشور نائل شوند که در غیراینصورت اتاقهای بازرگانی همانند سابق پاتوقی برای اهداف و نیات سیاسی عده ای معدود و محدود خواهد شد و هیچ مشکلی از اقتصاد کشور هم حل و فصل نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.